تربیت مربی شخصیت شناسی و مشاور تحصیلی نوجوانان و جوانان

تربیت مربی شخصیت شناسی و مشاور تحصیلی نوجوانان و جوانان


زمان برگزاری:19 مهر 1398 ساعت 11:00
شرح:
چه چیزی تدریس می شود ؟
بررسی تیپ شناسی شخصیتی برای نوجوانان و جوانان ،
بررسی الگوهای برنامه ریزی بر اساس تیپ شخصیتی ،
بررسی مدلهای ذهنی و روشهای توسعه آن ،
بررسی مدلهای مطالعه و افزایش انگیزه هر تیپ شخصیتی

مدت دوره ؛ ۶ هفته
زمان جمعه ها از ۱۱ تا ۱۶ بعدازظهر
شروع ۱۹ مهر

چرا برای مشاورین نوجوان شرکت در این دوره الزامیست ؟

در این دوره اصول مشاوره درست با محتویات زیر تدریس می شود COURSE CONTENTS: ( مفاهیم دوره )
۱رابطه های مشاوره ای و ویژگی های شخصیتی و رفتاری مشاور
۲مهارت همگام شدن و شنیدن
۳مهارتهای بازتاب مفاهیم و احساسات، پرسشگری و خلاصه سازی

۴خاتمه جلسات
۵فرآیند مشاوره و استراتژیهای تغییر دادن افراد
۶ایجاد اهداف مشاوره ای، برنامه عمل و موانع عمل

چیدمان و فضا سازی محیط مشاوره، نظارت و مراقبت از خود

انگیزه :
یکی از مشکلات عمده و امروزی نوجوانان و جوانان نداشتن انگیزه است .
در این کارگاه ارتباط بی انگیزگی با تیپ شخصیتی بررسی می شود .

تیپ شخصیتی و سبک یاد گیری ؛انگیزه و سبک یاد گیری ارتباط مستقیم دارند در کارگاه تعریف یادگیری بیان شده و از ابزار تیپ شناسی برای کمک به توسعه یادگیری استفاده می شود .

برنامه ریزی تحصیلی ؛ یکی از مهمترین مشکلات مدارس برنامه ریزی یکسان برای تمام بچه هاست . در کارگاه می آموزیم که چگونه به هر دانش آموزی برنامه ای مطابق تیپ شخصیتی خودش بدهیم که این موضوع نقطه عطفی در تجربه هر مشاوری خواهد بود .

کار کارگاهی ؛ در حین کارگاه مشاورین و مربیان بطور عملی مدلهای برنامه ریزی و تدریس را تمرین می کنند تا نقصهای آنها در این زمینه جبران شود

رزومه مربی کارگاه ؛ کارشناس ارشد مهندسی داروسازی دانشگاه تهران با سابقه بیست و پنج سال تدریس و مشاوره ، برگزار کننده دوره های شخصیت شناسی نوجوان و بزرگسال در بنیاد فرهنگ زندگی ، مشاوره تحصیلی و شغلی در بنیاد فرهنگ زندگی ، پژوهشگر و مربی مشاوره به کمک شخصیت شناسی ، مولف بیش از بیست کتاب در زمینه آموزش شیمی


گروه دو ماه در فضای مجازی به عمیق سازی مطالب خواهد پرداخت انصراف پذیرفته نخواهد شد.
از آنجا که ثبت نام ها پلکانی، بر اساس سطح تخفیف ها تکمیل میگردد، امکان هیچ گونه انصرافی از سمینار وجود ندارد، بنابراین خواهشمندیم تمامی برنامه های خود را به گونه ای تنظیم بفرمایید که حداکثر 45 دقیقه زودتر از ساعت شروع برنامه جهت انجام امور جاری و هماهنگیهای لازم در محل برگزاری حضور داشته باشید.

در صورتی که امکان شرکت ندارید، فرد دیگری را جایگزین خود جهت حضور به بنیاد معرفی نمایید.
در صورتی که شما در آزمون مرتبط با دوره شرکت نموده باشید، فرد می بایست آزمون مرتبط را جداگانه از سایت تهیه و سپس در دوره شرکت نماید.
موضوع جایگزینی و انصراف را در بخش پشتیبانی سایت اعلام نمایید. نام فرد جایگزین و شماره همراه او برای این انتقال الزامی می باشد.
متن کامل
تربیت مربی شخصیت شناسی و مشاور تحصیلی نوجوانان و جوانان
کد محصول:445
شرح:
چه چیزی تدریس می شود ؟
بررسی تیپ شناسی شخصیتی برای نوجوانان و جوانان ،
بررسی الگوهای برنامه ریزی بر اساس تیپ شخصیتی ،
بررسی مدلهای ذهنی و روشهای توسعه آن ،
بررسی مدلهای مطالعه و افزایش انگیزه هر تیپ شخصیتی

مدت دوره ؛ ۶ هفته
زمان جمعه ها از ۱۱ تا ۱۶ بعدازظهر
شروع ۱۹ مهر

چرا برای مشاورین نوجوان شرکت در این دوره الزامیست ؟

در این دوره اصول مشاوره درست با محتویات زیر تدریس می شود COURSE CONTENTS: ( مفاهیم دوره )
۱رابطه های مشاوره ای و ویژگی های شخصیتی و رفتاری مشاور
۲مهارت همگام شدن و شنیدن
۳مهارتهای بازتاب مفاهیم و احساسات، پرسشگری و خلاصه سازی

۴خاتمه جلسات
۵فرآیند مشاوره و استراتژیهای تغییر دادن افراد
۶ایجاد اهداف مشاوره ای، برنامه عمل و موانع عمل

چیدمان و فضا سازی محیط مشاوره، نظارت و مراقبت از خود

انگیزه :
یکی از مشکلات عمده و امروزی نوجوانان و جوانان نداشتن انگیزه است .
در این کارگاه ارتباط بی انگیزگی با تیپ شخصیتی بررسی می شود .

تیپ شخصیتی و سبک یاد گیری ؛انگیزه و سبک یاد گیری ارتباط مستقیم دارند در کارگاه تعریف یادگیری بیان شده و از ابزار تیپ شناسی برای کمک به توسعه یادگیری استفاده می شود .

برنامه ریزی تحصیلی ؛ یکی از مهمترین مشکلات مدارس برنامه ریزی یکسان برای تمام بچه هاست . در کارگاه می آموزیم که چگونه به هر دانش آموزی برنامه ای مطابق تیپ شخصیتی خودش بدهیم که این موضوع نقطه عطفی در تجربه هر مشاوری خواهد بود .

کار کارگاهی ؛ در حین کارگاه مشاورین و مربیان بطور عملی مدلهای برنامه ریزی و تدریس را تمرین می کنند تا نقصهای آنها در این زمینه جبران شود

رزومه مربی کارگاه ؛ کارشناس ارشد مهندسی داروسازی دانشگاه تهران با سابقه بیست و پنج سال تدریس و مشاوره ، برگزار کننده دوره های شخصیت شناسی نوجوان و بزرگسال در بنیاد فرهنگ زندگی ، مشاوره تحصیلی و شغلی در بنیاد فرهنگ زندگی ، پژوهشگر و مربی مشاوره به کمک شخصیت شناسی ، مولف بیش از بیست کتاب در زمینه آموزش شیمی


گروه دو ماه در فضای مجازی به عمیق سازی مطالب خواهد پرداخت انصراف پذیرفته نخواهد شد.
از آنجا که ثبت نام ها پلکانی، بر اساس سطح تخفیف ها تکمیل میگردد، امکان هیچ گونه انصرافی از سمینار وجود ندارد، بنابراین خواهشمندیم تمامی برنامه های خود را به گونه ای تنظیم بفرمایید که حداکثر 45 دقیقه زودتر از ساعت شروع برنامه جهت انجام امور جاری و هماهنگیهای لازم در محل برگزاری حضور داشته باشید.

در صورتی که امکان شرکت ندارید، فرد دیگری را جایگزین خود جهت حضور به بنیاد معرفی نمایید.
در صورتی که شما در آزمون مرتبط با دوره شرکت نموده باشید، فرد می بایست آزمون مرتبط را جداگانه از سایت تهیه و سپس در دوره شرکت نماید.
موضوع جایگزینی و انصراف را در بخش پشتیبانی سایت اعلام نمایید. نام فرد جایگزین و شماره همراه او برای این انتقال الزامی می باشد.
متن کامل