MMTIC پیشرفته (خلاقیت )

MMTIC پیشرفته (خلاقیت )


زمان برگزاری:12 مهر 1398 ساعت 14:00
شرح:
هدف : افزایش خلاقیت در حوزه تیپ شناسی نوجوانان و جوانان

طول دوره : ۶ هفته

شروع ؛ جمعه ۱۲ مهر بمدت ۶ هفته

مربی ؛ علی کریم پوریزدی

پیش نیاز ; MMTIC مقدماتی

مخاطب ؛ متولدین سال ۷۸ تا ۸۵

با شرکت در این دوره چه مشکلی از شرکت کننده رفع می شود ؟
به افرادی که اعتماد به نفس کافی در مورد خلاقیت خود ندارند کمک وسیعی می شود تا درک درستی از خودشان داشته باشند و احساس عدم خلاق بودن آنها رفع می شود .

نتیجه کارگاه برای نوجوانان ؛
بچه ها یاد می گیرند از تمام ظرفیت خود استفاده کنند و توانایی انتقاد پذیری آنها افزایش می یابد .

روش کار :
تعیین تیپ خلاق هر شخص به کمک تیپ شخصیتی او می باشد .

علایم عدم خلاقیت چیست ؟

معمولا بچه ها با جمله هایی نظیر اینکه خلاقیت مادر زادی است ، خلاقیت پول می خواهد و غیر نشان می دهند خلاقیت لازم را ندارند که در این کارگاه با روشهای نوین خلاقیت آنها را ارتقا می دهیم .

محتوای کارگاه ؛

فنون ارتقای خلاقیت

رهنمودهای افزایش بهره وری در کار تیمی

درک منتقدین

یادگیری مقدمات دیجیتال مارکتینگ

تمرین داستان گویی

انجام یک کسب و کار گروهی

اردوی یک روزه و تفریحی

چگونه باورهای نادرست در مورد خلاقیت را در کارگاه از بین می بریم؟

جمله های اشتباه را در مورد خلاقیت مطرح می کنیم

من بدنم خلاق نیست

اگر من بلدم همه بلدن

خلاقیت اکتسابی نیست

افراد خلاق ساختار ندارند

خلاقیت پول می خواهد

خلاق یعنی هنرمنداین جمله ها و استفاده اغراق آمیز آنها بررسی می شودکارگاه بمدت ۶ هفته تشکیل می شود و با انجام یک کسب و کار گروهی و اردوی یک روزه به پایان می رسد .

گروه یکماهه در فضای مجازی به عمیق سازی مطالب خواهد پرداخت
متن کامل
MMTIC پیشرفته (خلاقیت )
3,600,000 تومان 2,400,000 تومان 5 عدد فرصت خرید با این شرایط باقی مانده است
کد محصول:444
شرح:
هدف : افزایش خلاقیت در حوزه تیپ شناسی نوجوانان و جوانان

طول دوره : ۶ هفته

شروع ؛ جمعه ۱۲ مهر بمدت ۶ هفته

مربی ؛ علی کریم پوریزدی

پیش نیاز ; MMTIC مقدماتی

مخاطب ؛ متولدین سال ۷۸ تا ۸۵

با شرکت در این دوره چه مشکلی از شرکت کننده رفع می شود ؟
به افرادی که اعتماد به نفس کافی در مورد خلاقیت خود ندارند کمک وسیعی می شود تا درک درستی از خودشان داشته باشند و احساس عدم خلاق بودن آنها رفع می شود .

نتیجه کارگاه برای نوجوانان ؛
بچه ها یاد می گیرند از تمام ظرفیت خود استفاده کنند و توانایی انتقاد پذیری آنها افزایش می یابد .

روش کار :
تعیین تیپ خلاق هر شخص به کمک تیپ شخصیتی او می باشد .

علایم عدم خلاقیت چیست ؟

معمولا بچه ها با جمله هایی نظیر اینکه خلاقیت مادر زادی است ، خلاقیت پول می خواهد و غیر نشان می دهند خلاقیت لازم را ندارند که در این کارگاه با روشهای نوین خلاقیت آنها را ارتقا می دهیم .

محتوای کارگاه ؛

فنون ارتقای خلاقیت

رهنمودهای افزایش بهره وری در کار تیمی

درک منتقدین

یادگیری مقدمات دیجیتال مارکتینگ

تمرین داستان گویی

انجام یک کسب و کار گروهی

اردوی یک روزه و تفریحی

چگونه باورهای نادرست در مورد خلاقیت را در کارگاه از بین می بریم؟

جمله های اشتباه را در مورد خلاقیت مطرح می کنیم

من بدنم خلاق نیست

اگر من بلدم همه بلدن

خلاقیت اکتسابی نیست

افراد خلاق ساختار ندارند

خلاقیت پول می خواهد

خلاق یعنی هنرمنداین جمله ها و استفاده اغراق آمیز آنها بررسی می شودکارگاه بمدت ۶ هفته تشکیل می شود و با انجام یک کسب و کار گروهی و اردوی یک روزه به پایان می رسد .

گروه یکماهه در فضای مجازی به عمیق سازی مطالب خواهد پرداخت
متن کامل