کارگاه استعدادیابی و شخصیت شناسی نوجوانان - آذرماه

کارگاه استعدادیابی و شخصیت شناسی نوجوانان - آذرماه


زمان برگزاری:07 آذر 1398 ساعت 14:00
شرح:
ظرفیت هر کلاس: 35 نفر
تاریخ برگزاری ششمین کارگاه: هفتم آذرماه
از ساعت: ساعت 14 الی 20 ( 2 بعد از ظهر الی 8 شب )
ویژه متولدین سال 1378 تا سال 1385

مدرس : علی کریم پور یزدی

چرا باید حتما"در دوره شخصیت شناسی شرکت کنم؟

بعد از دوره:
معیارهای خودتان را برای انتخاب مدل مطالعه بهتر خواهید شناخت
کاملا" متوجه علت بعضی از تفاوتهای شخصیتی بین خودتان و دیگر دوستانتان خواهید شد و در نتیجه آن با اعتمادی بیش از پیش درروند تحصیلی تان قدم برخواهید داشت و به جایگاهی که شایسته آن هستید خواهید رسید.
با در نظر گرفتن تفاوت های شخصیتی، از تاثیرگذاری بیشتری در روابط با والدین خود برخوردار خواهید شد.
استعدادها و توانمندی های ذاتی که دارید را دقیق تر خواهید شناخت و برای شرکت در کلاسهای غیر درسی با دید بهتری عمل خواهید کرد.
رشته تحصیلی یا شغل مناسب با تیپ شخصیتی تان را پیدا می کنید با شناخت نقاط قوت تیپ شخصیتی تان دیگر لازم نیست شبیه کسی شوید تا خوشحال شوید، بلکه روی رشد نقاط قوت "خودتان" کار می کنید و بوسیله آن درخشش بیشتری در کار و زندگی خواهید داشت.
بعد از آشنایی با تیپ شخصیتی خودتان می توانید :
توانایی های واقعی و کشف نشده تان را بشناسید
و بدانید در چه زمینه ایی می توانید بهترین باشید
با اطمینان و اعتماد به نفس در مورد مهارت ها و توانایی هایتان با معلمین خود بهترین باشید
با اطمینان و اعتماد به نفس در مورد مهارت ها و توانایی هایتان با معلیمن خود مذاکره کنید
استرس و هراس انتخاب رشته اشتباه را از خود دور کنید
و با اطمینان برای خودتان تصمیم بگیرید

*شرکت کنندگان این دوره چه چیزهایی دریافت می کنند؟
1) 4 ساعت تدریس حرفه ایی
2) جزوه ی کامل دوره همراه با محتوی اسلایدها
3) مشارکت در مباحث کارگاهی
4) تفسیر اختصاصی آزمون برای هر شرکت کننده
5)ریپورت تیپ شخصیتی (شامل توضیحات و ویژگی های تیپ شما)
متن کامل
کارگاه استعدادیابی و شخصیت شناسی نوجوانان - آذرماه
600,000 تومان 450,000 تومان 6 عدد فرصت خرید با این شرایط باقی مانده است
کد محصول:443
شرح:
ظرفیت هر کلاس: 35 نفر
تاریخ برگزاری ششمین کارگاه: هفتم آذرماه
از ساعت: ساعت 14 الی 20 ( 2 بعد از ظهر الی 8 شب )
ویژه متولدین سال 1378 تا سال 1385

مدرس : علی کریم پور یزدی

چرا باید حتما"در دوره شخصیت شناسی شرکت کنم؟

بعد از دوره:
معیارهای خودتان را برای انتخاب مدل مطالعه بهتر خواهید شناخت
کاملا" متوجه علت بعضی از تفاوتهای شخصیتی بین خودتان و دیگر دوستانتان خواهید شد و در نتیجه آن با اعتمادی بیش از پیش درروند تحصیلی تان قدم برخواهید داشت و به جایگاهی که شایسته آن هستید خواهید رسید.
با در نظر گرفتن تفاوت های شخصیتی، از تاثیرگذاری بیشتری در روابط با والدین خود برخوردار خواهید شد.
استعدادها و توانمندی های ذاتی که دارید را دقیق تر خواهید شناخت و برای شرکت در کلاسهای غیر درسی با دید بهتری عمل خواهید کرد.
رشته تحصیلی یا شغل مناسب با تیپ شخصیتی تان را پیدا می کنید با شناخت نقاط قوت تیپ شخصیتی تان دیگر لازم نیست شبیه کسی شوید تا خوشحال شوید، بلکه روی رشد نقاط قوت "خودتان" کار می کنید و بوسیله آن درخشش بیشتری در کار و زندگی خواهید داشت.
بعد از آشنایی با تیپ شخصیتی خودتان می توانید :
توانایی های واقعی و کشف نشده تان را بشناسید
و بدانید در چه زمینه ایی می توانید بهترین باشید
با اطمینان و اعتماد به نفس در مورد مهارت ها و توانایی هایتان با معلمین خود بهترین باشید
با اطمینان و اعتماد به نفس در مورد مهارت ها و توانایی هایتان با معلیمن خود مذاکره کنید
استرس و هراس انتخاب رشته اشتباه را از خود دور کنید
و با اطمینان برای خودتان تصمیم بگیرید

*شرکت کنندگان این دوره چه چیزهایی دریافت می کنند؟
1) 4 ساعت تدریس حرفه ایی
2) جزوه ی کامل دوره همراه با محتوی اسلایدها
3) مشارکت در مباحث کارگاهی
4) تفسیر اختصاصی آزمون برای هر شرکت کننده
5)ریپورت تیپ شخصیتی (شامل توضیحات و ویژگی های تیپ شما)
متن کامل