انتخاب رشته بر اساس تیپ شناسی شخصیتی(آقای کریم پور)

انتخاب رشته بر اساس تیپ شناسی شخصیتی(آقای کریم پور)


زمان برگزاری:25 مرداد 1398 ساعت 00:00
شرح:
توجه: رزرو انجام شده و بعد ازاعلام نتایج ، جهت هماهنگی زمان دقیق تماس گرفته خواهد شد

یکی از دلایل مهم مراجعه بزرگسالان برای مشاوره شغلی عدم علاقه به شغل و رشته خودشان است.
در بسیاری از موارد انتخاب رشته کنکور می تواند باعث عدم نارضایتی در آینده و سرنوشت شخص باشد.
در #بنیاد_فرهنگ_زندگی ما به جز رتبه به پارامترهای مهم دیگری نیز توجه می کنیم؛

مراحل انتخاب رشته
مرحله اول؛ تعیین تیپ شخصیتی دانش آموز توسط مربیان شخصیت شناسی است. این مرحله نقش بسیاری در موفقیت های آینده دانش آموز خواهد داشت.
مرحله دوم؛ بررسی علایق مراجع و تطبیق آن با تیپ شخصیتی
مرحله سوم؛ اولویت بندی دانشگاه و رشته های مورد نظر و در صورت لزوم استفاده از نام افزار انتخاب رشته
مرحله چهارم؛ چینش کد رشته ها بر اساس تیپ شخصیتی، رتبه، علاقه و بسترهای خانوادگی

توصیه می شود دانش آموزان عزیز تا زمان انتخاب رشته بدون توجه به رتبه خود در زمینه رشته های مورد علاقه خود تحقیق کنند که این تحقیقات می تواند شامل موارد زیر باشد؛ بازارکار، علایق شخصی و مورد تایید بودن خانواده، امکان ادامه تحصیل در داخل و خارج کشور
مرحله پنجم Recheck کردن و بازبینی نهایی

تمامی مراحل توسط مشاور شخصیت شناسی و انتخاب رشته با بیش از بیست سال سابقه در امر انتخاب رشته انجام می شود.
متن کامل
انتخاب رشته بر اساس تیپ شناسی شخصیتی(آقای کریم پور)
کد محصول:438
شرح:
توجه: رزرو انجام شده و بعد ازاعلام نتایج ، جهت هماهنگی زمان دقیق تماس گرفته خواهد شد

یکی از دلایل مهم مراجعه بزرگسالان برای مشاوره شغلی عدم علاقه به شغل و رشته خودشان است.
در بسیاری از موارد انتخاب رشته کنکور می تواند باعث عدم نارضایتی در آینده و سرنوشت شخص باشد.
در #بنیاد_فرهنگ_زندگی ما به جز رتبه به پارامترهای مهم دیگری نیز توجه می کنیم؛

مراحل انتخاب رشته
مرحله اول؛ تعیین تیپ شخصیتی دانش آموز توسط مربیان شخصیت شناسی است. این مرحله نقش بسیاری در موفقیت های آینده دانش آموز خواهد داشت.
مرحله دوم؛ بررسی علایق مراجع و تطبیق آن با تیپ شخصیتی
مرحله سوم؛ اولویت بندی دانشگاه و رشته های مورد نظر و در صورت لزوم استفاده از نام افزار انتخاب رشته
مرحله چهارم؛ چینش کد رشته ها بر اساس تیپ شخصیتی، رتبه، علاقه و بسترهای خانوادگی

توصیه می شود دانش آموزان عزیز تا زمان انتخاب رشته بدون توجه به رتبه خود در زمینه رشته های مورد علاقه خود تحقیق کنند که این تحقیقات می تواند شامل موارد زیر باشد؛ بازارکار، علایق شخصی و مورد تایید بودن خانواده، امکان ادامه تحصیل در داخل و خارج کشور
مرحله پنجم Recheck کردن و بازبینی نهایی

تمامی مراحل توسط مشاور شخصیت شناسی و انتخاب رشته با بیش از بیست سال سابقه در امر انتخاب رشته انجام می شود.
متن کامل