کارگاه شخصیت شناسی بزرگسالان (برپایه MBTI) مقدماتی- شهریور ماه
کارگاه شخصیت شناسی بزرگسالان (برپایه MBTI) مقدماتی- شهریور ماه
مـــــدرس این دوره سید سهیل رضایی سید سهیل رضایی

تاریـــخ و روز بـــرگزاری سمینار
ساعت برگزاری
تعداد جلسات جلسه
مـــدت زمـــان 11 ساعت

مـــدت زمـــان باقـــی مانـــده تـــا بـــرگزاری سمینار
  معرفی کارگاه شخصیت شناسی بزرگسالان (برپایه MBTI) مقدماتی- شهریور ماه

  چرا این دوره را انتخاب کنیم ؟

  تاکنون 10473 نفردر این سمینار شرکت کرده ان
  153 سمینار برگزار شده است...

  چه چیز از این سمینار بدست میارم ؟
  سوالات رایج کاربران پیرامون سمینار
  فرم ارسال دیدگاه
  ارسال دیدگاه
  شنبه تا چهارشنبه از ساعت 13 تا 18 مشاوره برای انتخاب محصول
  پاسخگویی به سوالات آموزشی 021-88738180