نهمین دوره کوچینگ سفر قهرمانی

نهمین دوره کوچینگ سفر قهرمانی


زمان برگزاری:13 خرداد 1398 ساعت 00:00
شرح:
این دوره مختص عزیزانی است که کوچینگ آمادگی سفر را با موفقیت پشت سر گذاشته اند و به شکل کاملا مجازی و در تلگرام برگزار می شود.

حال که توشه راه برداشته اید و با رشد کهن الگوی معصوم و یتیم، امنیت را به خود بازگردانده اید و با تمرین جنگجویی و حامی بودن، اقتدار و مسئولیت پذیری را پیشه کرده اید، با "کوچینگ شروع سفر"همگام می شوید تا به "جستجو"ی بهترین منحصر بفرد خود بروید و موانع را با همت "نابودگر"کنار بزنید و مثل یک "عاشق"آنچه یافته اید را بطلبید و با تکیه بر آفرینشگر درونتان دنیای منحصر به فردتان را بیافرینید و بالغی رشد یافته و گرد و غبار سفری پرماجرا بردوشش نشسته ، آماده ی بازگشت به قلمرو خود شوید.
کوچینگ شروع سفر شما را در این سفر یگانه تان همراهی میکند و امید دارد تا چراغی بر مسیرتان بیفروزد.
متن کامل
نهمین دوره کوچینگ سفر قهرمانی
----
کد محصول:423
شرح:
این دوره مختص عزیزانی است که کوچینگ آمادگی سفر را با موفقیت پشت سر گذاشته اند و به شکل کاملا مجازی و در تلگرام برگزار می شود.

حال که توشه راه برداشته اید و با رشد کهن الگوی معصوم و یتیم، امنیت را به خود بازگردانده اید و با تمرین جنگجویی و حامی بودن، اقتدار و مسئولیت پذیری را پیشه کرده اید، با "کوچینگ شروع سفر"همگام می شوید تا به "جستجو"ی بهترین منحصر بفرد خود بروید و موانع را با همت "نابودگر"کنار بزنید و مثل یک "عاشق"آنچه یافته اید را بطلبید و با تکیه بر آفرینشگر درونتان دنیای منحصر به فردتان را بیافرینید و بالغی رشد یافته و گرد و غبار سفری پرماجرا بردوشش نشسته ، آماده ی بازگشت به قلمرو خود شوید.
کوچینگ شروع سفر شما را در این سفر یگانه تان همراهی میکند و امید دارد تا چراغی بر مسیرتان بیفروزد.
متن کامل