اکسیر (زودباوری و خیانت دیدگی)

اکسیر (زودباوری و خیانت دیدگی)


شرح:
تجربه ­ی خیانت، تجربه­ ایست که هر انسانی حداقل یک بار در زندگی از سمت کسی یا جایگاهی تجربه می­کند.

ممکن است حس کنیم که مادرمان با ترک خانه و طلاق به ما خیانت کرده، یا شاید کسی پولمان را خورده یا شاید هم فکر می­کنیم که خدا به ما خیانت کرده و جواب خوبی­ ها و عبادت­ هایمان را نداده که الان درگیر بیماری یا مرگ و از دست دادن عزیزانمان هستیم.

بسیاری از ما نه تنها یک بار که بارها و بارها خیانت را تجربه می­کنیم و هر بار به یک شکل. و دوباره و دوباره اعتماد می­کنیم به این امید که شاید این بار فرق کند.

حتما به فکر راه چاره بوده­ ایم و احتمالا پاسخ مناسبی دریافت نکرده ­ایم.

مثلا تلاش کرده ­ایم فراموش کنیم، یا به انتظار نشسته ­ایم که کسی جادو کند و مشکلات ما پایان پذیرد.

اکسیر راه جادو را به شما نشان می­دهد. راهی که بتوانید خود جادوی خود شوید و تغییری موثر در راه خود ایجاد کنید.

متن کامل
اکسیر (زودباوری و خیانت دیدگی)
---- 85,000 تومان
کد محصول:346
شرح:
تجربه ­ی خیانت، تجربه­ ایست که هر انسانی حداقل یک بار در زندگی از سمت کسی یا جایگاهی تجربه می­کند.

ممکن است حس کنیم که مادرمان با ترک خانه و طلاق به ما خیانت کرده، یا شاید کسی پولمان را خورده یا شاید هم فکر می­کنیم که خدا به ما خیانت کرده و جواب خوبی­ ها و عبادت­ هایمان را نداده که الان درگیر بیماری یا مرگ و از دست دادن عزیزانمان هستیم.

بسیاری از ما نه تنها یک بار که بارها و بارها خیانت را تجربه می­کنیم و هر بار به یک شکل. و دوباره و دوباره اعتماد می­کنیم به این امید که شاید این بار فرق کند.

حتما به فکر راه چاره بوده­ ایم و احتمالا پاسخ مناسبی دریافت نکرده ­ایم.

مثلا تلاش کرده ­ایم فراموش کنیم، یا به انتظار نشسته ­ایم که کسی جادو کند و مشکلات ما پایان پذیرد.

اکسیر راه جادو را به شما نشان می­دهد. راهی که بتوانید خود جادوی خود شوید و تغییری موثر در راه خود ایجاد کنید.

متن کامل