كوچينگ آمادگي سفر

كوچينگ آمادگي سفر


زمان برگزاری:07 شهریور 1397 ساعت 23:00
شرح:
این دوره به شکل کاملا مجازی و در گروه کوچینگ آمادگی برای سفر در تلگرام برگزار می شود.


هرقدر《سفر به خویشتن》را به تعویق بیاندازیم، تنها بر هزینه ی آن افزوده خواهد شد،
اما هیچگاه ضرورت آن از بین نخواهد رفت
"دوره کوچینگ آمادگی برای سفر
معرفی:
"دوره کوچینگ کوچینگ آمادگی برای سفر"، قسمتی از *دوره بزرگ کوچینگ سفر قهرمانی* است که هدف غایی آن 《سفر به خویشتن》است،
این دوره توسط دپارتمان کوچینگ بنیاد فرهنگ زندگی طراحی و اجرا میشود.
هدف:
این دوره، به رشد و تقویت ۴ کهن الگوی اول از ۱۲ کهن الگوی سفر قهرمانی معرفی شده توسط خانم کارول اسپیرسون شامل معصوم، يتیم ، جنگجو و حامی می پردازد.
برنامه و پروتکل کاری:
طی این دوره تیم کوچینگ با ارائه مطالب آموزشی، سوالات عمیق و هوشمندانه، تمرینات چالش برانگیز و انگیزه بخش به همراه معرفی فیلم و ارائه ی قطعات خاصی از فیلم های تاثیرگذار با مضمون کهن الگوی سفر قهرمانی به تقویت و بروز بیشتر ۴ کهن الگوی #آمادگی_برای_سفر می پردازند.
روش و تقویم کاری:
این دوره به شکل کاملا مجازی و در گروه کوچینگ آمادگی برای سفر برگزار می شود و تقویم کاری آن به صورت ارائه تمرینات در روزهای چهارشنبه ساعت ۱۲ شب و دادن فرصت به مدت یک هفته به گروه برای انجام تمرینات (سوال، تمرین و فیلم) و سپس فعال شدن گروه در روز چهارشنبه از ساعت۶-۱۲ شب می باشد.
زمان :
زمان در نظر گرفته شده برای پرداختن به هر کهن الگو ۳ هفته است و در پایان دوره (۹-۱۰ هفته) انتظار میرود که اعضا با انجام تمرینات ارائه شده برای هر کهن الگو به رشد نسبی در ۴ کهن الگوی مربوطه دست یافته باشند و نسبت به تظاهرات آن هوشیار باشند.
شرط صعود :
برای گذر از مرحله ی آمادگی برای سفر و رسیدن به مرحله سفر با استناد به تجربیات و مطالعات صورت گرفته، معیاری توسط تیم کوچینگ تدوین شده است که در صورت دارا بودن این معیار امکان صعود هر فرد به مرحله #سفر امکان پذیر میشود.
معیار:
طبق معیار، انجام "حداقل"، ۳ فعالیت از تمرینات ارائه شده برای هر کهنالگو و به "اشتراک گذاشتن" آن در ساعات مقرر و طبق برنامه کاری گروه ضروری است تا امکان ورود به مرحله ی بعد یعنی کوچینگ سفر امکان پذیر باشد.
نظارت و هدایت:
کُچ های حرفه ای دپارتمان کوچینگ در بنیاد فرهنگ زندگی نظارت و هدایت دوره را برعهده دارند به نحوی که در ساعات فعال بودن گروه با دوستان همراه بوده و به سوالات ایشان پاسخ می دهند. کچ ها با مشارکت در گفتگوها در گروه، ادراکات اعضا از تمرینات را تقویت و تشویق میکنند و با سوالات هوشمندانه مسیر فکری و تجربی افراد را به سمت عمیق تر شدن آگاهی ایشان و شناسایی جنبه های کهن الگویی شخصیت خود هدایت میکنند.
این دوره مقدمه ای است بر ورود به رشد و بالندگی شخصیتی و برداشتن موانع از سر راه منابع درونی و هدایت آن به درخشش و خوشبختی و ملاقات با #خویشتن منحصر بفرد خویش.
به امید دیدار شما در دوره
#کوچینگ_آمادگی_برای_سفر
#دپارتمان_کوچینگ
#بنیاد_فرهنگ_زندگی
متن کامل
كوچينگ آمادگي سفر
کد محصول:311
شرح:
این دوره به شکل کاملا مجازی و در گروه کوچینگ آمادگی برای سفر در تلگرام برگزار می شود.


هرقدر《سفر به خویشتن》را به تعویق بیاندازیم، تنها بر هزینه ی آن افزوده خواهد شد،
اما هیچگاه ضرورت آن از بین نخواهد رفت
"دوره کوچینگ آمادگی برای سفر
معرفی:
"دوره کوچینگ کوچینگ آمادگی برای سفر"، قسمتی از *دوره بزرگ کوچینگ سفر قهرمانی* است که هدف غایی آن 《سفر به خویشتن》است،
این دوره توسط دپارتمان کوچینگ بنیاد فرهنگ زندگی طراحی و اجرا میشود.
هدف:
این دوره، به رشد و تقویت ۴ کهن الگوی اول از ۱۲ کهن الگوی سفر قهرمانی معرفی شده توسط خانم کارول اسپیرسون شامل معصوم، يتیم ، جنگجو و حامی می پردازد.
برنامه و پروتکل کاری:
طی این دوره تیم کوچینگ با ارائه مطالب آموزشی، سوالات عمیق و هوشمندانه، تمرینات چالش برانگیز و انگیزه بخش به همراه معرفی فیلم و ارائه ی قطعات خاصی از فیلم های تاثیرگذار با مضمون کهن الگوی سفر قهرمانی به تقویت و بروز بیشتر ۴ کهن الگوی #آمادگی_برای_سفر می پردازند.
روش و تقویم کاری:
این دوره به شکل کاملا مجازی و در گروه کوچینگ آمادگی برای سفر برگزار می شود و تقویم کاری آن به صورت ارائه تمرینات در روزهای چهارشنبه ساعت ۱۲ شب و دادن فرصت به مدت یک هفته به گروه برای انجام تمرینات (سوال، تمرین و فیلم) و سپس فعال شدن گروه در روز چهارشنبه از ساعت۶-۱۲ شب می باشد.
زمان :
زمان در نظر گرفته شده برای پرداختن به هر کهن الگو ۳ هفته است و در پایان دوره (۹-۱۰ هفته) انتظار میرود که اعضا با انجام تمرینات ارائه شده برای هر کهن الگو به رشد نسبی در ۴ کهن الگوی مربوطه دست یافته باشند و نسبت به تظاهرات آن هوشیار باشند.
شرط صعود :
برای گذر از مرحله ی آمادگی برای سفر و رسیدن به مرحله سفر با استناد به تجربیات و مطالعات صورت گرفته، معیاری توسط تیم کوچینگ تدوین شده است که در صورت دارا بودن این معیار امکان صعود هر فرد به مرحله #سفر امکان پذیر میشود.
معیار:
طبق معیار، انجام "حداقل"، ۳ فعالیت از تمرینات ارائه شده برای هر کهنالگو و به "اشتراک گذاشتن" آن در ساعات مقرر و طبق برنامه کاری گروه ضروری است تا امکان ورود به مرحله ی بعد یعنی کوچینگ سفر امکان پذیر باشد.
نظارت و هدایت:
کُچ های حرفه ای دپارتمان کوچینگ در بنیاد فرهنگ زندگی نظارت و هدایت دوره را برعهده دارند به نحوی که در ساعات فعال بودن گروه با دوستان همراه بوده و به سوالات ایشان پاسخ می دهند. کچ ها با مشارکت در گفتگوها در گروه، ادراکات اعضا از تمرینات را تقویت و تشویق میکنند و با سوالات هوشمندانه مسیر فکری و تجربی افراد را به سمت عمیق تر شدن آگاهی ایشان و شناسایی جنبه های کهن الگویی شخصیت خود هدایت میکنند.
این دوره مقدمه ای است بر ورود به رشد و بالندگی شخصیتی و برداشتن موانع از سر راه منابع درونی و هدایت آن به درخشش و خوشبختی و ملاقات با #خویشتن منحصر بفرد خویش.
به امید دیدار شما در دوره
#کوچینگ_آمادگی_برای_سفر
#دپارتمان_کوچینگ
#بنیاد_فرهنگ_زندگی
متن کامل