نقشه راه 12 مهر

نقشه راه 12 مهر


مدرس: سهیل رضایی
زمان برگزاری:12 مهر 1397 ساعت 14:00
شرح:
ساعت برگزاری: 14 الي 20

سمينار يكروزه نقشه‌راه با مرحله‌بندي دوازده‌گانه آركتايپ‌ها (انرژي‌هاي رواني)٫ در پيمودن مسير زندگي به شما كمك مي‌كند استعداد‌هاي حقيقي خود را كشف كنيد و در زندگي به كار ببريد. به علاوه در اين سمينار:

✅ الگوها و نيروهاي ناخودآگاهي را كه زندگي و امكانات شما را شكل مي‌دهند، كشف مي‌‌كنيدو راه‌های مدیریت آن را پیدا می‌کنید.

✅استعدادهاي خفته و شكوفا‌نشده خود را بيدار و جايگزين فعاليت‌هاي بي‌معنا و كم‌ارزش مي‌نماييد.

✅ با توانايي‌هاي به كار گرفته‌نشده، انگيزه‌‌دهندگان زندگي و راهکارهایی‌ كه باعث ایجاد دگرگوني در وضعيت كاري و زندگي شخصيتان مي‌شود آشنا مي‌شويد.

✅ علل و ريشه‌هاي درگيري‌هايي را كه به هر دليل با افراد در مسير زندگي داريد كشف مي‌كنيد و راه برون رفت از آن را فرا می‌گیرید.

✅ روابط خانوادگي و شغلي خود را بهبود مي‌دهيد.

✅ جايگاه واقعي خود را در زندگي كه مي‌توانيد در آن بيشترين درخشش را داشته باشيد، درك و مشخص مي‌كنيد.


طبق گفته شرکت‌کنندگان دوره‌هاي قبلي، اين سمينار در زمينه‌های زیر به آنها کمک کرده است:

بی‌تصمیمی و ضعف اراده
احساس سردرگمي و سرگردانی
شکست در روابط عاطفي
عدم اعتماد‌به‌نفس
شناخت نقاط ضعف و روش‌های بر‌طرف کردن آنها
شناخت ريشه ترس‌ها و روش‌های صحیح مواجه‌شدن با آنها
عدم احساس رضایت از روند زندگی
افسردگی و اضطراب درونی
بحران معنا برای ادامه زندگی
احساس نیاز به تغییر
شناخت بهتر خود
97% از اين سمينار ابراز رضايت كرده‌اند
متن کامل
نقشه راه 12 مهر
کد محصول:305
شرح:
ساعت برگزاری: 14 الي 20

سمينار يكروزه نقشه‌راه با مرحله‌بندي دوازده‌گانه آركتايپ‌ها (انرژي‌هاي رواني)٫ در پيمودن مسير زندگي به شما كمك مي‌كند استعداد‌هاي حقيقي خود را كشف كنيد و در زندگي به كار ببريد. به علاوه در اين سمينار:

✅ الگوها و نيروهاي ناخودآگاهي را كه زندگي و امكانات شما را شكل مي‌دهند، كشف مي‌‌كنيدو راه‌های مدیریت آن را پیدا می‌کنید.

✅استعدادهاي خفته و شكوفا‌نشده خود را بيدار و جايگزين فعاليت‌هاي بي‌معنا و كم‌ارزش مي‌نماييد.

✅ با توانايي‌هاي به كار گرفته‌نشده، انگيزه‌‌دهندگان زندگي و راهکارهایی‌ كه باعث ایجاد دگرگوني در وضعيت كاري و زندگي شخصيتان مي‌شود آشنا مي‌شويد.

✅ علل و ريشه‌هاي درگيري‌هايي را كه به هر دليل با افراد در مسير زندگي داريد كشف مي‌كنيد و راه برون رفت از آن را فرا می‌گیرید.

✅ روابط خانوادگي و شغلي خود را بهبود مي‌دهيد.

✅ جايگاه واقعي خود را در زندگي كه مي‌توانيد در آن بيشترين درخشش را داشته باشيد، درك و مشخص مي‌كنيد.


طبق گفته شرکت‌کنندگان دوره‌هاي قبلي، اين سمينار در زمينه‌های زیر به آنها کمک کرده است:

بی‌تصمیمی و ضعف اراده
احساس سردرگمي و سرگردانی
شکست در روابط عاطفي
عدم اعتماد‌به‌نفس
شناخت نقاط ضعف و روش‌های بر‌طرف کردن آنها
شناخت ريشه ترس‌ها و روش‌های صحیح مواجه‌شدن با آنها
عدم احساس رضایت از روند زندگی
افسردگی و اضطراب درونی
بحران معنا برای ادامه زندگی
احساس نیاز به تغییر
شناخت بهتر خود
97% از اين سمينار ابراز رضايت كرده‌اند
متن کامل