نیمه تاریک وجود

نیمه تاریک وجود


شرح:
کسانی که کتاب جوجه اردک زشت درون-با عنوان قبلی نیمه تاریک وجود- را خوانده اند با دیدن این فیلم شگفت زده خواهند شد.
کسانی هم که هنوز با بحث نیمه تاریک وجود آشنا نشده اند با دیدن این فیلم و انجام تمرینات آن می توانند یک اتفاق مهم را در زندگیشان رقم بزنند.

همه ما دوست داریم بدانیم، ریشه ترس ها، تردید ها، اشتباهات تکراری و یا عدم اعتماد به نفس مان در کجاست ؟


این فیلم که با افکت های جذاب تصویری و بیان تجربیات مستند افراد برای درک ریشه مشکلات و چگونگی رفتن به سمت راه حل های آن است، میتواند برای شما تجربه حیرت انگیزی را رقم زده و شوق شما را برای تغییر بیش از پیش بنماید. پس فرصت را از دست ندهید.

این اثر برجسته، جذاب و دیدنی که توسط سه استاد محبوب و نویسندگان برگزیده نیویورک تایمز ارائه شده و در آن تمرینات و مباحث کاربردی فراوانی ارائه شده، شما را به اوج قدرت نزدیک می کند.


مباحث مطروحه در این فیلم با کتاب نیمه تاریک وجود تفاتوت های محتوایی دارد .

از جمله اشاره این فیلم به موضوع طلای درون افراد است.

ما همواره بخش های مساله دارمان نیست که آن را نادیده می گیریم . ما در خیلی از مواقع توانمندی های مان را هم نادیده می گیریم.

به عنوان مثال من خلاقیت خود را کلا نادیده می گیرم و آن را جزئی از نیمه تاریک وجود خود کرده ام.
در کودکی پدر و مادرم آدم های دقیق و منظمی بودند. وقتی من خلاقیت به خرج می دادم سریع باهام یک برخورد تند می شد .

مثلا یادم می آید که وقتی خودم یک کیف تر و تمیز و جالب پارچه ای برای خودم درست کردم و روی آن نقاشی قشنگی هم کشیدم و تصمیم داشتم با آن مدرسه بروم. به من گفتند اینطوری آبروی ما را می بری . کیف به این خوبی برات خریدیم با همان باید بری مدرسه .
یا با یک تحکم خاص با پیشنهاد من که می خواستم بیزینس شخصی برای خودم راه بیاندازم دائم از مشکلات آن می گفتند و من هم متقاعد کرده بودند که کار کارمندی بکنم.

خلاصه خلاقیت و شهود را در من کشته بودند و آن را به نیمه تاریک وجودم هدایت کرده بودند. اکنون با دیدن این فیلم متوجه تفاوت شده ام و تلاش می کنم خلاقیت خود را به زندگی برگردانم.
متن کامل
نیمه تاریک وجود
30,000 تومان
کد محصول:296
شرح:
کسانی که کتاب جوجه اردک زشت درون-با عنوان قبلی نیمه تاریک وجود- را خوانده اند با دیدن این فیلم شگفت زده خواهند شد.
کسانی هم که هنوز با بحث نیمه تاریک وجود آشنا نشده اند با دیدن این فیلم و انجام تمرینات آن می توانند یک اتفاق مهم را در زندگیشان رقم بزنند.

همه ما دوست داریم بدانیم، ریشه ترس ها، تردید ها، اشتباهات تکراری و یا عدم اعتماد به نفس مان در کجاست ؟


این فیلم که با افکت های جذاب تصویری و بیان تجربیات مستند افراد برای درک ریشه مشکلات و چگونگی رفتن به سمت راه حل های آن است، میتواند برای شما تجربه حیرت انگیزی را رقم زده و شوق شما را برای تغییر بیش از پیش بنماید. پس فرصت را از دست ندهید.

این اثر برجسته، جذاب و دیدنی که توسط سه استاد محبوب و نویسندگان برگزیده نیویورک تایمز ارائه شده و در آن تمرینات و مباحث کاربردی فراوانی ارائه شده، شما را به اوج قدرت نزدیک می کند.


مباحث مطروحه در این فیلم با کتاب نیمه تاریک وجود تفاتوت های محتوایی دارد .

از جمله اشاره این فیلم به موضوع طلای درون افراد است.

ما همواره بخش های مساله دارمان نیست که آن را نادیده می گیریم . ما در خیلی از مواقع توانمندی های مان را هم نادیده می گیریم.

به عنوان مثال من خلاقیت خود را کلا نادیده می گیرم و آن را جزئی از نیمه تاریک وجود خود کرده ام.
در کودکی پدر و مادرم آدم های دقیق و منظمی بودند. وقتی من خلاقیت به خرج می دادم سریع باهام یک برخورد تند می شد .

مثلا یادم می آید که وقتی خودم یک کیف تر و تمیز و جالب پارچه ای برای خودم درست کردم و روی آن نقاشی قشنگی هم کشیدم و تصمیم داشتم با آن مدرسه بروم. به من گفتند اینطوری آبروی ما را می بری . کیف به این خوبی برات خریدیم با همان باید بری مدرسه .
یا با یک تحکم خاص با پیشنهاد من که می خواستم بیزینس شخصی برای خودم راه بیاندازم دائم از مشکلات آن می گفتند و من هم متقاعد کرده بودند که کار کارمندی بکنم.

خلاصه خلاقیت و شهود را در من کشته بودند و آن را به نیمه تاریک وجودم هدایت کرده بودند. اکنون با دیدن این فیلم متوجه تفاوت شده ام و تلاش می کنم خلاقیت خود را به زندگی برگردانم.
متن کامل