ازمون انواع زنان

ازمون انواع زنان


شرح:

مطمئنا خودشناسی از جذابترین لحظات زندگی هر فرد است.

شما پس از تهیه این محصول وارد بخش سوالات آزمون می شوید.
سوالات چهار گزینه ای یک به یک به شما نشان داده می شود و شما گزینه ای که به روح و روان خود نزدیک تر می بینید را انتخاب می کنید.

بعد از این کار نمودار در اختیار شما قرار می گیرد که در واقع همان نتیجه آزمونی است که داده اید.

بخش شگفت انگیز کار اینجا شروع می شود. سهیل رضایی به شما در فایل های صوتی که بعد از گرفتن نتیجه آزمون در اختیار شما قرار می گیرد، توضیحاتی می دهند که بوسیله آن می توانید همزمان با نگاه کردن به نمودار شخصی خود به نتایج جالب و شگفت انگیزی در مورد خود برسید.

ما در این آزمون هشت شاخص زنانگی را بررسی می کنیم. قطعا این شاخص ها هم در زنان و هم در مردان وجود دارد. و شناخت آن می تواند به شما بگوید اگر در زندگی جایی احساس رضایت نمی کنید، منشاء آن چیست و باید چه کاری انجام دهید تا بتوانید حس رضایت را به زندگی خودتان برگردانید.

اگر سوالات آموزشی داشتید زیر همین پست در بخش نظرات سوالات خودتان را بپرسید. پاسخگو خواهیم بود.
اگر هم سوالات شما فنی بود در بخش پشتیبانی که در پروفایلتان هست، سوال را مطرح کنید، همکاران اجرایی ما در خدمت شما خواهند بود.

متن کامل
ازمون انواع زنان
---- 89,000 تومان
کد محصول:292
شرح:

مطمئنا خودشناسی از جذابترین لحظات زندگی هر فرد است.

شما پس از تهیه این محصول وارد بخش سوالات آزمون می شوید.
سوالات چهار گزینه ای یک به یک به شما نشان داده می شود و شما گزینه ای که به روح و روان خود نزدیک تر می بینید را انتخاب می کنید.

بعد از این کار نمودار در اختیار شما قرار می گیرد که در واقع همان نتیجه آزمونی است که داده اید.

بخش شگفت انگیز کار اینجا شروع می شود. سهیل رضایی به شما در فایل های صوتی که بعد از گرفتن نتیجه آزمون در اختیار شما قرار می گیرد، توضیحاتی می دهند که بوسیله آن می توانید همزمان با نگاه کردن به نمودار شخصی خود به نتایج جالب و شگفت انگیزی در مورد خود برسید.

ما در این آزمون هشت شاخص زنانگی را بررسی می کنیم. قطعا این شاخص ها هم در زنان و هم در مردان وجود دارد. و شناخت آن می تواند به شما بگوید اگر در زندگی جایی احساس رضایت نمی کنید، منشاء آن چیست و باید چه کاری انجام دهید تا بتوانید حس رضایت را به زندگی خودتان برگردانید.

اگر سوالات آموزشی داشتید زیر همین پست در بخش نظرات سوالات خودتان را بپرسید. پاسخگو خواهیم بود.
اگر هم سوالات شما فنی بود در بخش پشتیبانی که در پروفایلتان هست، سوال را مطرح کنید، همکاران اجرایی ما در خدمت شما خواهند بود.

متن کامل