محمد حسین صائمی

محمد حسین صائمی


شرح:
قابل توجه ایرانیان خارج از کشور، غیر تهرانی ها و علاقه مندان به نوبت گیری غیر حضوری، میتوانید با تلفن، ایمو و واتس آپ با ما در ارتباط باشید، فقط یک ساعت قبل از مشاوره با بنیاد در ارتباط بوده و عزیزان را مطلع سازید.

محمد حسین صائمی روانشناس و روان درمانگر تحلیلی کارشناس ارشد روانشناسی متولد 1341 متاهل و صاحب دو فرزند و یک نوه از سال 82 تا 92 به طور مداوم با انگیزه شخصی و قرار گرفتن در مسیر خودشناسی مطالعات یونگ را با شرکت در دوره های بنیاد فرهنگ زندگی آغاز می کند.
مانند همه تغییرات شهودی که افراد در درون خود حس می کنند، صدایی او را برای رفتن در مسیر تخصصی روانشناسی دعوت می کند.
او در پاسخ به این ندا رشته مهندسی الکترونیک که سال ها در آن تبحر یافته بود را کنار می گذارد و به دانشگاه برای ادامه تحصیل در رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی ارشد اقدام و این درجه را کسب می نمایند.
متن کامل
محمد حسین صائمی
---- 125,000 تومان
کد محصول:280
شرح:
قابل توجه ایرانیان خارج از کشور، غیر تهرانی ها و علاقه مندان به نوبت گیری غیر حضوری، میتوانید با تلفن، ایمو و واتس آپ با ما در ارتباط باشید، فقط یک ساعت قبل از مشاوره با بنیاد در ارتباط بوده و عزیزان را مطلع سازید.

محمد حسین صائمی روانشناس و روان درمانگر تحلیلی کارشناس ارشد روانشناسی متولد 1341 متاهل و صاحب دو فرزند و یک نوه از سال 82 تا 92 به طور مداوم با انگیزه شخصی و قرار گرفتن در مسیر خودشناسی مطالعات یونگ را با شرکت در دوره های بنیاد فرهنگ زندگی آغاز می کند.
مانند همه تغییرات شهودی که افراد در درون خود حس می کنند، صدایی او را برای رفتن در مسیر تخصصی روانشناسی دعوت می کند.
او در پاسخ به این ندا رشته مهندسی الکترونیک که سال ها در آن تبحر یافته بود را کنار می گذارد و به دانشگاه برای ادامه تحصیل در رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی ارشد اقدام و این درجه را کسب می نمایند.
متن کامل