بیشتر بخوانید و بیشتر بدانید با مارتین اولسن لانی بیشتر آشنا شوید
افزایش سایز متن
زندگینامه مارتین اولسن لانی

مارتین اولسن لانی روانشناس، محقق ، مربی ، نویسنده و روان درمانگر اهل پرتلند که یکی از روانشناسان برجسته آمریکا در زمینه درونگرایی است ، سمینارها و کارگاه های آموزشی را با موضوع درونگرایی در ایالات متحده و کانادا رهبری می کند.

مجموعه آثار مارتین اولسن لانی