بیشتر بخوانید و بیشتر بدانید با دیوید ریکو بیشتر آشنا شوید
افزایش سایز متن
زندگینامه دیوید ریکو

دانش آموخته ی یونگی و نویسنده ی کتابهای روانشناسی از جمله رقص سایه و قدرت همزمانی.