سیر مطالعاتی یونگ

1397-6-25
سیر مطالعاتی یونگ

یونگ سخت است. درک آن حتی برای آنان که مدعی تخصص در آن هم هستند، سخت و دشوار می نماید. باید چه کرد؟


این دو اینفوگرافی به شما چگونگی مطالعه مباحث یونگ را به دو صورت کاربردی و تخصصی ارائه می کند.

این دو نقشه برای مسیر مطالعاتی شما توسط بنیاد فرهنگ زندگی ارائه شده است. این یک توصیه است بنابراین اگر مطالب را فراخور نیازتان تهیه کرده اید یا بنا به مطالبی که در سایت می خوانید فکر می کنید انتخاب محصولی به شما کمک خواهد کرد به شهود خود اطمینان کنید و نگران انتخاب اشتباه نباشید .
کلیه این آثار در حوزه روانشناسی تحلیلی پروفسور کارل گوستاو یونگ به زبانی کاملا کاربردی و ساده نوشته شده است.
آثار سهیل رضایی، نیز به زبانی ساده ارائه شده است. بلاتردید این آثار بدلیل آن که، ابتدا طراحی آموزشی شده و سپس ارائه شده است، و اعضا کلاس نیز در آن مشارکت کرده و سوالات خود را پرسیده اند کارهای متفاوت و پراستقبال بنیاد فرهنگ زندگی می باشد.

کارل گوستاو یونگ


یونگ


شما هم نظر خود را بنویسید