خرید ارزی 021-88524100 هـــفت روز هفتـــه 10 صبـــح تا 6 عصـــر ورود ثبت نام
۱۷ آذر ماه ۱۳۹۷ زندگی برازنده من؛ چگونه با تغییر نگرش به تمام آرزوهایمان برسیم؟
سطح مقاله : پیشرفته

آیا این جهان، جهانِ امکان است؟ معجزه واقعیت دارد؟ آگاهی ها و قابلیت های من کجا مجالی برای بروز می یابند؟ با پرورش کهن الگوی جادوگر قادر به دگرگونی وضعیت کنونی تان و یافتن راه حل های جدید می شوید

کهن الگو به شکل نامحسوس درون ما پرسه می زند تا اینکه بالاخره در یکی از مراحل زندگی به وضوح خودش را نشان دهد. کهن الگوها یک ترتیب کلی و منطقی را در وقایع زندگی می پیمایند. علاوه بر آن یک یا چند کهن الگو ممکن است هویت اصلی شما را تشکیل دهند. زمانیکه موفق شدید چندین داستان اسطوره ای را در زندگی خود شناخته و تجربه کنید، آن وقت می توانید از مزایای آن ها استفاده کنید و بهتر تصمیم بگیرید امور را اداره کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، روی عبارت "زندگی برازنده من" کلیک کنید

توانمندی جادوگر، مانند حاكم، از راه هماهنگ شدن وضعيت و مرام درونی او با حقايق بيرونی شكل مي گيرد. جادوگر از آگاهی های روزمره و عادی فراتر رفته و شيوه های متفاوت و عميق تری را براي عملي كردن امور به كار می گيرد.

قدرت و حكومت معمولاً در دست جادوگر نيست. اين شخصيت اغلب گوشه گير بوده و فقط بينش و راه حل تازه و مؤثر در اختيار حاكم قرار می دهد. او ضمناً در شكوفايي استعدادهاي ديگران مفيد واقع می شود و رازهای پيچيده ای را كه از پشت صحنه وقايع دنيا را شكل می دهند، آشكار می نمايد. كار اصلي كهن الگوی جادوگر به دست آوردن و عملي كردن خواسته های قلبي از راه تغيير دادن و به اوج رساندن افكار، احساس ها و نگرش ماست.

مشكلي پيش آمده و به راه حل نياز دارد، شخصی بيمار شده و علاج می خواهد، كارها خراب شده و بايد درست شوند، جادوگر وارد صحنه می شود و بدون اينكه مديريت امور را در دست گيرد، دگرگونی و راه حل موردنياز را ايجاد می كند. ترجيه جادوگر اين است كه دور از جماعت در گوشه ای باشد تا وقت و فرصت كافی برای انجام دادن فعاليت های دروني كه ضامن توانایی او هستند، داشته باشد. با اين وجود زماني كه انرژی حاكم نيز مهيا است يا اگر موقعيت ايجاب كند، جادوگر مستقيماً مديريت امور را در دست می گيرد.

داستان های هشداردهنده ای كه شاهد سوءاستفاده جادوگر از توانایی های سحرآميز خود و جای گرفتن او در نیمه تاریک هستی اند، روايت های معنوی كه از توانایی های شگفت انگيز درويش ها و پيروان مذهب های گوناگون خبر می دهند و اين اشخاص از رابطه مستقيم و محکمی كه با روح و پروردگار دارند استفاده می كنند و بيماران را شفا می دهند، مسائل دشوار را حل می كنند، هماهنگی و عشق را به روابط آسيب ديده باز می گردانند و انسان ها را به خدا و نهاد معنويشان نزدیک می كنند، روايت های رهایی كه شاهد نازل شدن موهبت الهی و نجات يافتن شخص می شوند كه با تغيير دادن به موقع و معجزه آسای رفتار ظالمانه خود از گزند سرنوشت شوم و مجازاتی كه انتظار او را می كشيد به دور می ماند، همگی به کهن الگوی جادوگر اشاره دارند.

شخصيت های جادوگر معمولاً شیک پوش نيستند و لباس های ساده ای مانند جامعه ماهاتما بر تن می كنند.

جادوگر تسهيلگری است كه قدرت و كارایی اش از جذبه، نفوذ و غلبه شخصيت بر موقعيت سرچشمه می گيرد، نه از مقام و رياست. ديگران فاقد درک عميق جادوگر از قوانين طبيعت اند و به همين خاطر توانایی های او را به عنوان افسونگری نام می برند.

جادوگرها اغلب در لبه يا حاشيه اجتماع زندگي می كنند، چون جوامع مدرن بيشتر سطحی اند در حالي كه هدف اين كهن الگو يافتن دركي عميق از نيروهای دنياست.

جادوی خلقت، طلوع خورشيد، نظریه انفجار بزرگ و تحول سحرآميز منظومه شمسی يا انسان ها نمونه هایی از كهن الگوی جادوگر در طبيعت اند.

جادوگر با بينش گسترده خود ديگران را در وفادار ماندن به ارزش های قلبی، همكاری و تحقق بخشيدن به روياهايشان تشويق و ياری می نمايد. مديران جادوگر مهارت قابل توجهی در تشويق و ترويج انعطاف پذيری، مسؤوليت و پاسخگو بودن در كارمندانشان دارند. آن ها پديدآورنده شركت ها و همكاری هایی اند كه به خوبي با هم آميخته و چيزي فراتر و ارزشمندتر از مجموع توليدهای یکایک اعضا ايجاد می نمايند. در مديريت جنبش های عمومی بسيار موفق اند. در جزئيات امور زياد دخالت نمی كنند، بلكه در ابتدا آرمان و بينش اصلی را به اطلاع همه اعضا می رسانند و سپس به هر فرد استقلال لازم را جهت تصميم گيری و پيش بردن گروه به طرف اين اهداف می دهند.

به عنوان یک جادوگر تكامل یافته پرجذبه، دگرگون كننده و شفابخش هستيد و می توانيد بينش و ديدگاهی مشترک ميان اطرافيان تان پديد آوريد و به آن جامه عمل و حقيقت بپوشانيد. می دانيد كه آگاهی ها و برداشت های ما حقايق و وقايع زندگی مان را پديد می آورند و به همين خاطر همواره متوجه افكار و وضعيت درونی خود هستيد. احتمال دارد از دعا، تعمق، روانكاوی و ساير شيوه ها برای حفظ هشياری ذهنی و هماهنگ نگاه داشتن رفتار و اهدافتان استفاده نماييد. در ضمن اعتقاد شما اين است كه اگر انسان ها هوش خود را به كار بيندازند و آگاهی بيشتری در مورد عملكرد طبيعت، ذهن و روح به دست آورند كارها و نتايج معجزه آسا امكانپذير می شوند.

واكنش و راهكار اوليه شما تغيير دادن و دگرگون كردن فكر و نگرش خودتان است. با گسترش دادن ديدگاه و تغيير دادن رفتار خود امواج تغييرات مثبت را به جريان می اندازيد و اينگونه كل سيستم را تغییر می دهید. در ضمن به وضعيت كنونی شكل و معنای تازه می بخشيد و اينگونه راه حل های جديدی به دست می آوريد.

گرايش جادوگر به پيروی زودباورانه از یک شخص يا جلب كردن هوادارانی كه چشم بسته از خود او اطاعت می كنند، می تواند مشكل ساز شود. جذبه جادوگر می تواند فريب دهنده باشد و انتظارات غيرواقع بينانه ای در سايرين پديد آورد. در ضمن ممكن است جادوگر دشواری كار و مسؤوليت خود را دست كم بگيرد و نتواند به موقع و به اندازه كافی تغيير و تحول های موردنظر را موجب شود.

به عملكرد فرآيندهای مختلف از ديدگاه متافيزيكي، معنوي و همچنين علمي كنجكاو و علاقمنديد. با اين همه گاهی اوقات مطالب و موارد ساده و جلوی رويتان را نمی بينيد و دركهاي رايج و روزمره را از خود نشان نمی دهيد.

در صورتیکه موارد زیر در مورد شما صادق است، شما از ضعیف بودن این کهن الگو در زندگی تان رنج می برید:

نسبت به آينده بينش و ژرف بینی كافي نداريد و در استفاده از جذبه خود برای عملي كردن كارهای گروهی موفق نيستيد.

مطالبی را كه منطق و علم توانایی توضيح دادنشان را ندارند، پوچ می دانيد.

هرگز در موقعیتی قرار نگرفته ايد كه آگاهي شما نسبت به ارتباط و هماهنگی كه ميان وقايع درونی و بيرونی وجود دارد، برايتان مفيد واقع شده باشد.

آموخته ايد كه نبايد باوری نسبت به معجزه و جادو داشته باشيد و اينكه كساني كه از اين مطالب سخن می گويند خيالباف، خرافاتی، يا اغفالگرند.


منبع: زندگی برازنده من

نویسنده: کارول اس پیرسون/ هیو.کی مار

مترجم: کاوه نیری

ناشر: بنیاد فرهنگ زندگی

نظرات کاربران 5 نظر ارائه شده است
مریم سعیدی ارسال در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۸

ممنون توضیحات خوبی بود
برای اینکه بیشتر بدونیم تا بیشتر از این آرکتایپ استفاده کنیم چه منبعی معرفی میکنید؟ ( غیر از زندگی برازنده من)

فاطمه ارسال در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۷

خوب بود ولی کافی نبود ?

مهشید ارسال در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۷

سلام
ممنون. این مطلب را قبلا در کتاب خوانده ایم . جادوگر را مثل سایر کهن الگوها با داستان و جزییات بیشتری بگبن بهتره . ممنون از شما بابت زحمتی که میکشید و آگاهی که در اختیار ما قرار میدهید

مهدی ارسال در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۷

بسیار عالی،
آگاهی بخش
و شفا دهنده بود.
با اینکه از شرکت کردنم در سمینار نقشه ی راه و توضیحات حضوری و بینظیر آقای رضایی و مطالعه‌ی خلاصه شده‌ی این کهن‌الگوها در پاورپوینت دوره حدود ۱ سال و اندی گذشته و همچنین همراه با مشاوره و گوش کردن به تعداد اندکی از پکیج های صوتی دارم پیش میرم، ولی این حد از تعمق در مورد منزل جادوگر در مطلب فوق و احتمالا سایر کهن‌الگوها، ترقیبم کرد به خرید این کتاب جادویی.
ممنون از نگارش

یاس ارسال در تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۷

عالی بود...ممنون ??