خرید ارزی 021-88524100 هـــفت روز هفتـــه 10 صبـــح تا 6 عصـــر ورود ثبت نام
۱۲ آذر ماه ۱۳۹۷ زندگی برازنده من؛ خواستن آفریدن است!
سطح مقاله : پیشرفته

انجام کارها و مسؤولیت های تکراری شما را خسته کرده است؟ جرأت قدم زدن در رویاهایتان را ندارید؟ امتحان روش های جدید شما را می ترساند؟ کهن الگوی آفرینشگر کمک بزرگی برای پرورش نوآوری و خلاقیت شماست.

کهن الگو به شکل نامحسوس درون ما پرسه می زند تا اینکه بالاخره در یکی از مراحل زندگی به وضوح خودش را نشان دهد. کهن الگوها یک ترتیب کلی و منطقی را در وقایع زندگی می پیمایند. علاوه بر آن یک یا چند کهن الگو ممکن است هویت اصلی شما را تشکیل دهند. زمانیکه موفق شدید چندین داستان اسطوره ای را در زندگی خود شناخته و تجربه کنید، آن وقت می توانید از مزایای آن ها استفاده کنید و بهتر تصمیم بگیرید امور را اداره کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، روی عبارت "زندگی برازنده من" کلیک کنید.

شغل کهن الگوی آفرينشگر ممكن است پديد آوردن آثار ادبي، هنرهاي زيبا، موسيقي و يا كار هنرمندانه ديگری باشد. در ضمن او مي تواند يك كارآفرين، مخترع، نوآور و فردی باشد كه روزانه و فعالانه قوه تخيل خود را به كار مي گيرد.

آفرينشگر اغلب با يك يا چند نفر كه به خلاقيت احترام نمي گذارند و به آن اعتقاد ندارند برخورد مي كند. اين اشخاص آفرينشگر را نصيحت نموده يا تحت فشار قرار می دهند و از او مي خواهند كه عادی تر، بردبارتر و سُنت گراتر زندگي كند. در نتيجه آفرينشگر با اين چالش و سؤال كه چگونه مي تواند خلاقيت خود را طوری به كار گيرد كه مورد قبول و تحسين ديگران واقع شود روبه رو می گردد.

روايت هنرمنداني كه در راه وفاداری نسبت به استعداد و خلاقيت خود با فقر، بی محلی اطرافيان و حتي اعتياد به مواد مخدر درگير مي شوند. در نوع مثبت اين داستان ها آفرينشگر در نهايت از موانع عبور می كند و به موفقيت دست مي يابد. در نوع منفي و مصيبت بار اين روايت ها آفرينشگر استعداد هنري خود را سانسور يا رها مي كند و يا اينكه به خاطر رفتار انعطاف ناپذير و عدم همكاري با ديگران در چنگال فقر گرفتار مي شود. حكايت اشخاصي كه پس از تعمق روي زندگيشان آن را تغيير مي دهند. روايت هنرمندان، مخترعين، كارآفرينان و ساير انسان های نوآوری كه قوه تخيل پنداشتن چيزهای جديد و فوق العاده و مهارت خلق كردن آن ها را در اختيار دارند.

آفرينشگر بنيانگذارِ نوآوری، خلاقيتپ و همه چيزهای تازه ای است كه هستي مي يابند. خواسته و علاقه او اين است كه كارهاي دستي به عنوان یک جزو طبيعي و پراهميت خلاقيت انسان شناخته و پذيرفته شوند. مهم تر از هر چيز اينكه آفرينشگر زماني به شكوفایی دست مي يابد كه طرز فكر جامعه از استثنا قرار دادن هنرمندان به سوی تشويق خلاقيت در همگان حركت كند. بدين ترتيب جوامعي كه هر یک از اعضايشان خصوصيات و استعدادهای منحصر به فرد خود را به كار مي گيرد به تحول و پيشرفت دست مي يابند.

او شخصي كارآفرين، مبتكر و غيرسنتي است كه محصول ها، خدمات، راهكارها و اطلاعات تازه ای را ارائه مي دهد. آفرينشگر با الهام هاي خود كار مي كند و به آن ها ساختار و شكل بروني مي دهد. او امكانات سازمان را به خوبی شناسايي می كند و از آن ها بهره برداري می نمايد.

به عنوان يك آفرينشگر پيشرو و تكامل يافته فرد بسيار مبتكر و الهام بخشي هستيد. مهارت قابل توجهتان به شما اجازه مي دهد كه به راحتی چيزهای تازه و ارزشمند پديد آوريد. زيباشناس هستيد و خوش سليقه بودن شما در آنچه داريد و انتخاب می كنيد به چشم می آيد. می دانيد كه امكان و توانایی خوبی برای خلق كردن زندگي به عنوان یک اثر هنری در اختيارتان قرار دارد. به همين دليل از چيزها و كارهای معمولي، سطحي و پيش پاافتاده دوری ورزيده و روش های تازه و رضايت بخشی را برای زندگي خود انتخاب می نماييد. اجازه نمی دهيد كه سايرين، به علت عدم درک سبک و دليل و برهان شما، مانع راه تان شوند.

در نظر داشته باشید نبايد آنقدر انعطاف ناپذير شويد كه همه چيز و همه كس را وسیله ای برای انجام دادن نقشه هاي هنری قرار دهيد و اينگونه زندگي را از لحظه های لذتبخش خالي كنيد. پيگيری همزمان خواسته ها و برنامه های متعدد و بيش از اندازه می تواند آفرينشگر را مستأصل كند و تحت فشار قرار دهد. كارها و پروژه های بيش از حد احساس های خوب و شيرين را ناخوشايند و تلخ می كنند. اگر عيب جوی درونی بر او چيره شود به اعتماد به نفس خود و ديگران حمله ور شده و به آن ضربه می زند.

برای حل كردن مسائل زندگي، تصميم گيری و خلاقيت پيگيرِ پاسخ های درونی هستيد. در ضمن ممكن است سر خود را با برنامه های ابتكاری گرم كنيد و به درستي حدس بزنيد كه پاسخ های مورد نيازتان را در حين انجام دادن اين كار دريافت خواهيد نمود.

ديگران به قوه تخيل و سلیقه شما احترام گذاشته يا حتي نسبت به آن حسادت مي ورزند. در ضمن اين اشخاص اغلب آگاهي كافي در مورد مسؤوليت ها و سختي های انجام دادن كارهای ابتكاری و ارزشمند ندارند و ممكن است قدر آن ها را ندانند. حتي اين امكان وجود دارد كه شما را خودبزرگ بين، غيرعادی، غيراخلاقي (همه می دانيم هنرمندها چه جور آدم هایی هستند!) و غيرقابل اعتماد بپندارند.

چيزها و مسائلي كه می توانند با یک اختراع يا تفسيرِ تازه بهبود يافته يا حل شوند توجه شما را جلب مي كنند. در ضمن به بالا بردن مهارت ها و استفاده از منایعی كه می توانند به نيروي نوآوری شما بيفزايند، علاقه نشان مي دهيد. می دانيد و متوجه هستيد كه اگر چشم هايتان را خوب گشوده و باز نگه داريد وسايل موفقيت راستين در اختيارتان قرار خواهند گرفت. در ضمناً تمام عيب ها و كمبودهای خود و ديگران را به وضوح می بينيد و حس می كنيد. به همين دليل احتمال دارد در برابر خواسته هايتان احساس ناتوانی و بی لياقتی داشته و از زندگي ناراضي باشيد.

در صورتیکه موارد زیر در مورد شما صادق است، شما از ضعیف بودن این کهن الگو در زندگی تان رنج می برید:

زندگي و برنامه های شما يكنواخت و خسته كننده اند.

اين مطلب كه نمی توانيد ابتكار به خرج دهيد و هنر خود را ابراز كنيد شما را می آزارد.

امور زندگي را صرفاً همانطور كه در گذشته ديده ايد و تجربه كرده ايد گذرانده و در انتخاب و به كار گرفتن راه های جديد ضعيف هستيد.

نسبت به الهام ها و روياهای خود كم توجهی و بی اعتنایی می كنيد.

تا به حال دلیلی براي خلق كردن چيزهای تازه نديده ايد.

در گذشته به شما گفته و تأكيد شده كه هنرمندها كلاً بی ثبات، تهيدست، ناموفق، غيرقابل اطمينان، يا غیراخلاقی اند.


منبع: زندگی برازنده من

نویسنده: کارول اس پیرسون/ هیو.کی مار

مترجم: کاوه نیری

ناشر: بنیاد فرهنگ زندگی