عاشقی های اشتباهی ، اشتباهات عاشقی

عاشقی های اشتباهی ، اشتباهات عاشقی


اثری از: سهیل رضایی
شرح:


تعداد فایل ها: 2

حجم دانلود: 50MB

ناشر: بنیاد فرهنگ زندگی

 

چرا پیچیده ترین نبرد نبرد بین زن و مرد است؟
چرا مدتی بعد از ازدواج زوجین شور و عشق اولیه کم می شود؟
3 عنصر ناخودآگاه که روابط ما را هدایت می کنند کدامند؟
چرا مدام جذب افرادی با ویژگی های مشابه (خسیس، غرغرو، ولخرج،...) می شوم!؟
چرا برخی افراد به رابطه جنسی اعتیاد پیدا می کنند؟
کدام نشانه ها به ما می گویند که رابطه مان به خوشبختی و سعادت خواهد رسید؟ و شفای رابطه چه زمانی محقق می شود؟
نشانه آغاز مرگ رابطه و ورود خیانت به زندگی چیست؟
2 عنصر کلیدی که می توان از طریق آنها عشق حقیقی را تجربه کرد چیست؟
چرا برخی از زوج ها به زندگی ناشاد خود ادامه می دهند؟
چرا مدام میشنویم "چقدر طلاق زیاد شده!!"؟ کلید رفع این بحران چیست؟
سه مرحله عشق ورزی چیست؟
تنها راه بهبود روابط و رسیدن به احساس رضایت در روابط چیست؟ و ابزاراصلی برای عبور از این راه چیست؟
ریشه دلخوری های رابطه کجاست؟ و چطور می توان از بروز آنها جلوگیری کرد؟
چرا دختران عشق ورزی معصومانه را در روابط در پیش می گیرند؟
چگونه می توانیم الگوی مناسبی برای فرزندانمان در زمینه عشق ورزی و رابطه باشیم؟
متن کامل
عاشقی های اشتباهی ، اشتباهات عاشقی
70,000 تومان
کد محصول:105
شرح:


تعداد فایل ها: 2

حجم دانلود: 50MB

ناشر: بنیاد فرهنگ زندگی

 

چرا پیچیده ترین نبرد نبرد بین زن و مرد است؟
چرا مدتی بعد از ازدواج زوجین شور و عشق اولیه کم می شود؟
3 عنصر ناخودآگاه که روابط ما را هدایت می کنند کدامند؟
چرا مدام جذب افرادی با ویژگی های مشابه (خسیس، غرغرو، ولخرج،...) می شوم!؟
چرا برخی افراد به رابطه جنسی اعتیاد پیدا می کنند؟
کدام نشانه ها به ما می گویند که رابطه مان به خوشبختی و سعادت خواهد رسید؟ و شفای رابطه چه زمانی محقق می شود؟
نشانه آغاز مرگ رابطه و ورود خیانت به زندگی چیست؟
2 عنصر کلیدی که می توان از طریق آنها عشق حقیقی را تجربه کرد چیست؟
چرا برخی از زوج ها به زندگی ناشاد خود ادامه می دهند؟
چرا مدام میشنویم "چقدر طلاق زیاد شده!!"؟ کلید رفع این بحران چیست؟
سه مرحله عشق ورزی چیست؟
تنها راه بهبود روابط و رسیدن به احساس رضایت در روابط چیست؟ و ابزاراصلی برای عبور از این راه چیست؟
ریشه دلخوری های رابطه کجاست؟ و چطور می توان از بروز آنها جلوگیری کرد؟
چرا دختران عشق ورزی معصومانه را در روابط در پیش می گیرند؟
چگونه می توانیم الگوی مناسبی برای فرزندانمان در زمینه عشق ورزی و رابطه باشیم؟
متن کامل