پشتیبانی غیر حضوری آموزشی سطح پنج  80  فرصت خرید با این تخفیف باقی مانده است. 3,500,000 1,750,000 تومان
پشتیبانی غیر حضوری آموزشی سطح پنج

تعداد جلسات جلسه
مـــدت زمـــان 0 ساعت
50 درصد تخفیف 80 عدد فرصت خرید باقی مانده است . 3,500,000 1,750,000 تومان

معرفی پشتیبانی غیر حضوری آموزشی سطح پنج

همراهان عزیز بنیاد
این دوره مختص عزیزانی هست که صلاحیت آموزشی آنان طبق نظر مدیر و مربی آموزشی بنیاد در سطح چهار تایید شده استو میتوانید در پشتیبانی آموزشی سطح پنج وارد شوند.

همه ما در زندگی با بخش های دوست نداشتنی از وجود خودمان مواجه میشویم که آرزو میکنیم ای کاش آنها را نداشتیم.
بخش هایی که فکر میکنیم باعث بد بودن ماست و ترس از کم بودن یا دوست داشتنی نبودن، ما در در فضای ناقص بودن قرار میدهد و هر نقصی سایه ساز است.
هدف از تدوین این دوره، همراهی با عزیزانی است که در مسیر سفر قهرمانی ار منزل های ابتدایی سفر که منشا، تولید انواع حقارت ها و به دنبال آن عقده حقارت خواهد بود عبور کرده اند و در پذیرش سهم خود در زندگی کنونی خود هستند.
این سطح، سطح پنج پشتیبانی نقشه راه می باشد و در پایان این سطح امیدواریم با هر آنچه که از خود نمیپسندید، مواجه شده باشید و ریشه های آن را در یابید و خود را بشناسید، بپذیرید، دوست بدارید و به خود اعتماد کنید.

چرا این دوره را انتخاب کنیم ؟
چه چیز از این کوچینگ بدست میارم ؟
سوالات رایج کاربران پیرامون کوچینگ
فرم ارسال دیدگاه
ارسال دیدگاه
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 13 تا 18 مشاوره برای انتخاب محصول
پاسخگویی به سوالات آموزشی 021-88738180