MBTI پیشرفته ( کارگاه شخصیت شناسی پیشرفته بزرگسال ) - مهر98

MBTI پیشرفته ( کارگاه شخصیت شناسی پیشرفته بزرگسال ) - مهر98


زمان برگزاری:04 مهر 1398 ساعت 14:00
شرح:
پیش نیاز دوره : MBTI مقدماتی

تاریخ برگزاری :
4 و 5 مهرماه 98

ساعت برگزاری :
پنج شنبه 4 مهر از ساعت 14 الی 20 ( 2 بعد از ظهر تا 8 شب )
جمعه 5 مهر از ساعت 11 تا 17 ( 11 صبح تا 5 بعد از ظهر )

پیش نیاز دوره : MBTI مقدماتی

افرادی که با تیپ های شخصیتی آشنا شده اند و در کارگاهMBTI مقدماتی موسسه بنیاد فرهنگ زندگی شرکت کرده اند حتما" میدانند که نقش ترجیحات شخصیتی و بطور کلی تیپ شخصیتی درانتخاب مسیر تحصیلی ،انتخاب شغل ، روابط عاطفی ، مسایل و مشکلات ارتباطیچقدرمهم است .با توجه به درخواست های مکرر عزیزان بر آن شدیم تا کارگاه شخصیت شناسی پیشرفته (MBTI بزرگسال ) را برای اولین بار

تشکیل دهیم .

در این دوره به مباحث زیر میپردازیم :

 • بررسی کارکردهای اصلی و کمکی تیپ شخصیتی و سایر کارکردها
 • نقش کارکردها ی تیپ شخصیتی در زندگی شخصی و زندگی اجتماعی
 • مشرب ها
 • نقش اساسی مشرب ها در شکل گیری شخصیت ، روش زندگی ، روابط عاطفی ، روابط کاری ، و مهارتهای شغلی
چه کسانی باید در این کارگاه شرکت کنند :

 • کسانی که با مفاهیم مقدماتی MBTI ( در کارگاه مقدماتی ) آشنا شده اند
 • کسانی که MBTI را به عنوان ابزاری موثر و قوی در زندگی شخصی ، عاطفی وزندگیکاری خود میدانند
 • افرادی که در محل کارخود با مدیران و یا کارمندان دچار تعارض و تنش میشوند
 • کسانی که میخواهند MBTI را به عنوان ابزاری مهم در رشد بیشتر و کسب رضایت بیشتر از زندگی استفاده کنند.
به تیپ شخصیتی خود دست یافته اید ولی سوالات زیادی مثل سوالات زیر را دارید :

 • چرا در کارهای خود و زندگی خود به ایده آل ها فکر میکنید ولی اکثرا به آن نمیرسید
 • چرا خانواده شما سنتی فکر میکنند و سنت گرا هستند ولی شما از این موضوعبیزارید
 • زندگی پرهیجان دارید و کارهای هیجانی میکنید اما دیگران نمیپسندند .
 • در بعد مالی و پول بدست آوردن ضعیف عمل میکنید
 • در شغل خود میخواهید مدیریت خوب و قوی داشته باشید ولی نمیتوانید
 • بسیار علمی و آکادمیک هستید ولی به شما به عنوان شخص مثمرثمر نگاه نمیکنند
متن کامل
MBTI پیشرفته ( کارگاه شخصیت شناسی پیشرفته بزرگسال ) - مهر98
کد محصول:435
شرح:
پیش نیاز دوره : MBTI مقدماتی

تاریخ برگزاری :
4 و 5 مهرماه 98

ساعت برگزاری :
پنج شنبه 4 مهر از ساعت 14 الی 20 ( 2 بعد از ظهر تا 8 شب )
جمعه 5 مهر از ساعت 11 تا 17 ( 11 صبح تا 5 بعد از ظهر )

پیش نیاز دوره : MBTI مقدماتی

افرادی که با تیپ های شخصیتی آشنا شده اند و در کارگاهMBTI مقدماتی موسسه بنیاد فرهنگ زندگی شرکت کرده اند حتما" میدانند که نقش ترجیحات شخصیتی و بطور کلی تیپ شخصیتی درانتخاب مسیر تحصیلی ،انتخاب شغل ، روابط عاطفی ، مسایل و مشکلات ارتباطیچقدرمهم است .با توجه به درخواست های مکرر عزیزان بر آن شدیم تا کارگاه شخصیت شناسی پیشرفته (MBTI بزرگسال ) را برای اولین بار

تشکیل دهیم .

در این دوره به مباحث زیر میپردازیم :

 • بررسی کارکردهای اصلی و کمکی تیپ شخصیتی و سایر کارکردها
 • نقش کارکردها ی تیپ شخصیتی در زندگی شخصی و زندگی اجتماعی
 • مشرب ها
 • نقش اساسی مشرب ها در شکل گیری شخصیت ، روش زندگی ، روابط عاطفی ، روابط کاری ، و مهارتهای شغلی
چه کسانی باید در این کارگاه شرکت کنند :

 • کسانی که با مفاهیم مقدماتی MBTI ( در کارگاه مقدماتی ) آشنا شده اند
 • کسانی که MBTI را به عنوان ابزاری موثر و قوی در زندگی شخصی ، عاطفی وزندگیکاری خود میدانند
 • افرادی که در محل کارخود با مدیران و یا کارمندان دچار تعارض و تنش میشوند
 • کسانی که میخواهند MBTI را به عنوان ابزاری مهم در رشد بیشتر و کسب رضایت بیشتر از زندگی استفاده کنند.
به تیپ شخصیتی خود دست یافته اید ولی سوالات زیادی مثل سوالات زیر را دارید :

 • چرا در کارهای خود و زندگی خود به ایده آل ها فکر میکنید ولی اکثرا به آن نمیرسید
 • چرا خانواده شما سنتی فکر میکنند و سنت گرا هستند ولی شما از این موضوعبیزارید
 • زندگی پرهیجان دارید و کارهای هیجانی میکنید اما دیگران نمیپسندند .
 • در بعد مالی و پول بدست آوردن ضعیف عمل میکنید
 • در شغل خود میخواهید مدیریت خوب و قوی داشته باشید ولی نمیتوانید
 • بسیار علمی و آکادمیک هستید ولی به شما به عنوان شخص مثمرثمر نگاه نمیکنند
متن کامل