ششمین و هفتمین دوره کوچینگ باز گشت از سفر

ششمین و هفتمین دوره کوچینگ باز گشت از سفر


زمان برگزاری:25 تیر 1398 ساعت 00:00
شرح:
این دوره به صورت کاملا مجازی و در گروه کوچینگ "بازگشت از سفر" در تلگرام برگزار میشود.

هرقدر《سفر به خویشتن》را به تعویق بیاندازیم، تنها بر هزینه ی آن افزوده خواهد شد،
اما هیچگاه ضرورت آن از بین نخواهد رفت.


شرط ورود به دوره:
گذراندن دوره های " کوچینگ آمادگی برای سفر" و " کوچینگ سفر"
معرفی دوره:
این دوره، قسمت آخر دوره ی بزرگ کوچینگ "سفر قهرمانی " است که هدف غایی آن برقراری تعادل در زندگی و ملاقات با خویشتن است.
این دوره توسط دپارتمان کوچینگ بنیاد فرهنگ زندگی طراحی و اجرا میشود.

هدف دوره:
این دوره، به رشد و تقویت ۴ کهن الگوی آخر از ۱۲ کهن الگوی سفر قهرمانی یعنی حاکم، جادوگر،فرزانه و دلقک می پردازد.

برنامه و پروتکل کاری:
طی این دوره تیم کوچینگ با ارائه مطالب آموزشی، سوالات عمیق و هوشمندانه، تمرینات چالش برانگیز و انگیزه بخش به همراه معرفی فیلم و ارائه ی قطعات خاصی از فیلم های تاثیرگذار با مضمون کهن الگوی سفر قهرمانی به تقویت و رشد ۴ کهن الگوی #بازگشت_از_سفر می پردازند.

روش و تقویم کاری:
این دوره به شکل کاملا مجازی و در گروه کوچینگ آمادگی برای سفر تلگرام برگزار می شود و تقویم کاری آن به صورت اختصاص یک روز از هفته به گروه و با اعلام شروع مطالعه دو کهن الگوی حاکم و جادوگر و فرصت دادن به مدت یک هفته برای خواندن یا گوش کردن مطالب آموزشی مربوط به ۲ کهن الگوی مورد نظر از کتاب زندگی برازنده ی من و یا کلاس صوتی آن تا روز مقرر آغاز میشود. پس از یک هفته اعضا در روز اختصاصی گروه از ۶ صبح تا ۶ عصر به ارسال تجارب خود از مطالعه پرداخته، سپس در بازه ی ۶ عصر تا ۸ شب به طرح پرسش های خود میپردازند و از ۸ شب تا ۱۲ شب به گفتگو پیرامون تجارب یکدیگر و دادن رزونانس به تجارب هم را خواهند داشت. سپس هفته ی دوم با ارائه تمرینات حاکم شروع میشود و سپس از یک هفته در روز اختصاص گروه دوباره بر طبق برنامه اعضا فعال خواهند بود. این برنامه با تمرینات جادوگر برای هفته ی سوم ادامه یافته و سپس از فعالیت اعضا در گروه تمرین های فرزانه و دلقک برای هفته های 5 و 6 ارائه می شوند. در انتهای برنامه جلسه ای به عنوان اختتامیه برگزار میشود و ارزیابی دوره آغاز می شود.
زمان :
زمان در نظر گرفته شده برای پرداختن به هر ۴ کهن الگو 6 هفته است که اعضا با انجام تمرینات به رشد نسبی در 4 کهن الگوی مربوطه دست یابند.

نظارت و هدایت:
کچ های حرفه ای و دپارتمان کوچینگ در بنیاد فرهنگ زندگی نظارت و هدایت دوره را به عهده دارند.
به امید دیدار شما در دورهاین دوره به صورت کاملا مجازی و در گروه کوچینگ "بازگشت از سفر" در تلگرام برگزار میشود.

هرقدر《سفر به خویشتن》را به تعویق بیاندازیم، تنها بر هزینه ی آن افزوده خواهد شد،
اما هیچگاه ضرورت آن از بین نخواهد رفت.متن کامل
ششمین و هفتمین دوره کوچینگ باز گشت از سفر
کد محصول:430
شرح:
این دوره به صورت کاملا مجازی و در گروه کوچینگ "بازگشت از سفر" در تلگرام برگزار میشود.

هرقدر《سفر به خویشتن》را به تعویق بیاندازیم، تنها بر هزینه ی آن افزوده خواهد شد،
اما هیچگاه ضرورت آن از بین نخواهد رفت.


شرط ورود به دوره:
گذراندن دوره های " کوچینگ آمادگی برای سفر" و " کوچینگ سفر"
معرفی دوره:
این دوره، قسمت آخر دوره ی بزرگ کوچینگ "سفر قهرمانی " است که هدف غایی آن برقراری تعادل در زندگی و ملاقات با خویشتن است.
این دوره توسط دپارتمان کوچینگ بنیاد فرهنگ زندگی طراحی و اجرا میشود.

هدف دوره:
این دوره، به رشد و تقویت ۴ کهن الگوی آخر از ۱۲ کهن الگوی سفر قهرمانی یعنی حاکم، جادوگر،فرزانه و دلقک می پردازد.

برنامه و پروتکل کاری:
طی این دوره تیم کوچینگ با ارائه مطالب آموزشی، سوالات عمیق و هوشمندانه، تمرینات چالش برانگیز و انگیزه بخش به همراه معرفی فیلم و ارائه ی قطعات خاصی از فیلم های تاثیرگذار با مضمون کهن الگوی سفر قهرمانی به تقویت و رشد ۴ کهن الگوی #بازگشت_از_سفر می پردازند.

روش و تقویم کاری:
این دوره به شکل کاملا مجازی و در گروه کوچینگ آمادگی برای سفر تلگرام برگزار می شود و تقویم کاری آن به صورت اختصاص یک روز از هفته به گروه و با اعلام شروع مطالعه دو کهن الگوی حاکم و جادوگر و فرصت دادن به مدت یک هفته برای خواندن یا گوش کردن مطالب آموزشی مربوط به ۲ کهن الگوی مورد نظر از کتاب زندگی برازنده ی من و یا کلاس صوتی آن تا روز مقرر آغاز میشود. پس از یک هفته اعضا در روز اختصاصی گروه از ۶ صبح تا ۶ عصر به ارسال تجارب خود از مطالعه پرداخته، سپس در بازه ی ۶ عصر تا ۸ شب به طرح پرسش های خود میپردازند و از ۸ شب تا ۱۲ شب به گفتگو پیرامون تجارب یکدیگر و دادن رزونانس به تجارب هم را خواهند داشت. سپس هفته ی دوم با ارائه تمرینات حاکم شروع میشود و سپس از یک هفته در روز اختصاص گروه دوباره بر طبق برنامه اعضا فعال خواهند بود. این برنامه با تمرینات جادوگر برای هفته ی سوم ادامه یافته و سپس از فعالیت اعضا در گروه تمرین های فرزانه و دلقک برای هفته های 5 و 6 ارائه می شوند. در انتهای برنامه جلسه ای به عنوان اختتامیه برگزار میشود و ارزیابی دوره آغاز می شود.
زمان :
زمان در نظر گرفته شده برای پرداختن به هر ۴ کهن الگو 6 هفته است که اعضا با انجام تمرینات به رشد نسبی در 4 کهن الگوی مربوطه دست یابند.

نظارت و هدایت:
کچ های حرفه ای و دپارتمان کوچینگ در بنیاد فرهنگ زندگی نظارت و هدایت دوره را به عهده دارند.
به امید دیدار شما در دورهاین دوره به صورت کاملا مجازی و در گروه کوچینگ "بازگشت از سفر" در تلگرام برگزار میشود.

هرقدر《سفر به خویشتن》را به تعویق بیاندازیم، تنها بر هزینه ی آن افزوده خواهد شد،
اما هیچگاه ضرورت آن از بین نخواهد رفت.متن کامل