کسب و کار

کسب و کار


شرح:
این مجموعه شامل کتابهای زیر می باشد:
125 اصل موفقیت وارن بافت
رازهای مدیریت وارن بافت
تیپ شخصیتی شما
برنده باشیم
میلیونر شدن در جوانی
دعوای سازنده ( اصول موفقیت در مذاکرات دشوار)
متن کامل
کسب و کار
204,000 تومان
کد محصول:401
شرح:
این مجموعه شامل کتابهای زیر می باشد:
125 اصل موفقیت وارن بافت
رازهای مدیریت وارن بافت
تیپ شخصیتی شما
برنده باشیم
میلیونر شدن در جوانی
دعوای سازنده ( اصول موفقیت در مذاکرات دشوار)
متن کامل