سومین دوره آنلاین "کوچینگ بازگشت از سفر"

سومین دوره آنلاین "کوچینگ بازگشت از سفر"


زمان برگزاری:30 دی 1397 ساعت 00:00
شرح:

اين دوره به صورت كاملا مجازي و در گروه كوچينگ "بازگشت از سفر" در تلگرام برگزار میشود.

هرقدر《سفر به خویشتن》را به تعویق بیاندازیم، تنها بر هزینه ی آن افزوده خواهد شد،
اما هیچگاه ضرورت آن از بین نخواهد رفت.


شرط ورود به دوره:
گذراندن دوره هاي " كوچينگ آمادگي براي سفر" و " كوچينگ سفر" و اخذ معيارهاي صعود به. مرحله ي بازگشت از تيم كوچينگ
معرفی دوره:
اين دوره، قسمت آخر دوره ي بزرگ كوچينگ "سفر قهرماني " است كه هدف غايي آن برقراري تعادل در زندگي و ملاقات با خويشتن است.
این دوره توسط دپارتمان کوچینگ بنیاد فرهنگ زندگی طراحی و اجرا میشود.

هدف دوره:
این دوره، به رشد و تقویت ۴ کهن الگوی آخر از ۱۲ کهن الگوی سفر قهرمانی یعنی حاكم، جادوگر،فرزانه و دلقك می پردازد.

برنامه و پروتکل کاری:
طی این دوره تیم کوچینگ با ارائه مطالب آموزشی، سوالات عمیق و هوشمندانه، تمرینات چالش برانگیز و انگیزه بخش به همراه معرفی فیلم و ارائه ی قطعات خاصی از فیلم های تاثیرگذار با مضمون کهن الگوی سفر قهرمانی به تقویت و رشد ۴ کهن الگوی #بازگشت_از_سفر می پردازند.

روش و تقویم کاری:
این دوره به شکل کاملا مجازی و در گروه کوچینگ آمادگی برای سفر تلگرام برگزار می شود و تقویم کاری آن به صورت اختصاص یک روز از هفته به گروه و با اعلام شروع مطالعه دو کهن الگوی حاكم و جادوگر و فرصت دادن به مدت یک هفته برای خواندن یا گوش کردن مطالب آموزشی مربوط به ۲ کهن الگوی مورد نظر از کتاب زندگی برازنده ی من و یا کلاس صوتی آن تا روز مقرر آغاز میشود. پس از یک هفته اعضا در روز اختصاصی گروه از ۶ صبح تا ۶ عصر به ارسال تجارب خود از مطالعه پرداخته، سپس در بازه ی ۶ عصر تا ۸ شب به طرح پرسش های خود میپردازند و از ۸ شب تا ۱۲ شب به گفتگو پیرامون تجارب یکدیگر و دادن رزونانس به تجارب هم را خواهند داشت. سپس هفته ی دوم با ارائه تمرینات حاكم شروع ميشود و سپس از يك هفته در روز اختصاص گروه دوباره بر طبق برنامه اعضا فعال خواهند بود. اين برنامه با تمرينات جادوگر براي هفته ي سوم ادامه يافته و سپس از فعاليت اعضا در گروه تمرين هاي فرزانه و دلقك براي هفته هاي 5 و 6 ارائه مي شوند. در انتهاي برنامه جلسه اي به عنوان اختتاميه برگزار ميشود و ارزيابي دوره آغاز مي شود.
زمان :
زمان در نظر گرفته شده برای پرداختن به هر ۴ کهن الگو 6 هفته است كه اعضا با انجام تمرينات به رشد نسبي در 4 كهن الگوي مربوطه دست يابند.

نظارت و هدایت:
كچ هاي حرفه اي و دپارتمان كوچينگ در بنياد فرهنگ زندگي نظارت و هدايت دوره را به عهده دارند.
به امید دیدار شما در دوره
متن کامل
سومین دوره آنلاین "کوچینگ بازگشت از سفر"
---- 150,000 تومان
کد محصول:362
شرح:

اين دوره به صورت كاملا مجازي و در گروه كوچينگ "بازگشت از سفر" در تلگرام برگزار میشود.

هرقدر《سفر به خویشتن》را به تعویق بیاندازیم، تنها بر هزینه ی آن افزوده خواهد شد،
اما هیچگاه ضرورت آن از بین نخواهد رفت.


شرط ورود به دوره:
گذراندن دوره هاي " كوچينگ آمادگي براي سفر" و " كوچينگ سفر" و اخذ معيارهاي صعود به. مرحله ي بازگشت از تيم كوچينگ
معرفی دوره:
اين دوره، قسمت آخر دوره ي بزرگ كوچينگ "سفر قهرماني " است كه هدف غايي آن برقراري تعادل در زندگي و ملاقات با خويشتن است.
این دوره توسط دپارتمان کوچینگ بنیاد فرهنگ زندگی طراحی و اجرا میشود.

هدف دوره:
این دوره، به رشد و تقویت ۴ کهن الگوی آخر از ۱۲ کهن الگوی سفر قهرمانی یعنی حاكم، جادوگر،فرزانه و دلقك می پردازد.

برنامه و پروتکل کاری:
طی این دوره تیم کوچینگ با ارائه مطالب آموزشی، سوالات عمیق و هوشمندانه، تمرینات چالش برانگیز و انگیزه بخش به همراه معرفی فیلم و ارائه ی قطعات خاصی از فیلم های تاثیرگذار با مضمون کهن الگوی سفر قهرمانی به تقویت و رشد ۴ کهن الگوی #بازگشت_از_سفر می پردازند.

روش و تقویم کاری:
این دوره به شکل کاملا مجازی و در گروه کوچینگ آمادگی برای سفر تلگرام برگزار می شود و تقویم کاری آن به صورت اختصاص یک روز از هفته به گروه و با اعلام شروع مطالعه دو کهن الگوی حاكم و جادوگر و فرصت دادن به مدت یک هفته برای خواندن یا گوش کردن مطالب آموزشی مربوط به ۲ کهن الگوی مورد نظر از کتاب زندگی برازنده ی من و یا کلاس صوتی آن تا روز مقرر آغاز میشود. پس از یک هفته اعضا در روز اختصاصی گروه از ۶ صبح تا ۶ عصر به ارسال تجارب خود از مطالعه پرداخته، سپس در بازه ی ۶ عصر تا ۸ شب به طرح پرسش های خود میپردازند و از ۸ شب تا ۱۲ شب به گفتگو پیرامون تجارب یکدیگر و دادن رزونانس به تجارب هم را خواهند داشت. سپس هفته ی دوم با ارائه تمرینات حاكم شروع ميشود و سپس از يك هفته در روز اختصاص گروه دوباره بر طبق برنامه اعضا فعال خواهند بود. اين برنامه با تمرينات جادوگر براي هفته ي سوم ادامه يافته و سپس از فعاليت اعضا در گروه تمرين هاي فرزانه و دلقك براي هفته هاي 5 و 6 ارائه مي شوند. در انتهاي برنامه جلسه اي به عنوان اختتاميه برگزار ميشود و ارزيابي دوره آغاز مي شود.
زمان :
زمان در نظر گرفته شده برای پرداختن به هر ۴ کهن الگو 6 هفته است كه اعضا با انجام تمرينات به رشد نسبي در 4 كهن الگوي مربوطه دست يابند.

نظارت و هدایت:
كچ هاي حرفه اي و دپارتمان كوچينگ در بنياد فرهنگ زندگي نظارت و هدايت دوره را به عهده دارند.
به امید دیدار شما در دوره
متن کامل