نقشه راه 15 آذر

نقشه راه 15 آذر


مدرس: سهيل رضايي
زمان برگزاری:15 آذر 1397 ساعت 14:00
شرح:
ساعت برگزاری:14 الي 20
سمينار يكروزه نقشه‌راه با مرحله‌بندي دوازده‌گانه آركتايپ‌ها (انرژي‌هاي رواني)٫ در پيمودن مسير زندگي به شما كمك مي‌كند استعداد‌هاي حقيقي خود را كشف كنيد و در زندگي به كار ببريد.
به علاوه در اين سمينار:
✅ الگوها و نيروهاي ناخودآگاهي را كه زندگي و امكانات شما را شكل مي‌دهند، كشف مي‌‌كنيدو راه‌های مدیریت آن را پیدا می‌کنید.
✅استعدادهاي خفته و شكوفا‌نشده خود را بيدار و جايگزين فعاليت‌هاي بي‌معنا و كم‌ارزش مي‌نماييد.
✅ با توانايي‌هاي به كار گرفته‌نشده، انگيزه‌‌دهندگان زندگي و راهکارهایی‌ كه باعث ایجاد دگرگوني در وضعيت كاري و زندگي شخصيتان مي‌شود آشنا مي‌شويد.
✅ علل و ريشه‌هاي درگيري‌هايي را كه به هر دليل با افراد در مسير زندگي داريد كشف مي‌كنيد و راه برون رفت از آن را فرا می‌گیرید.
✅ روابط خانوادگي و شغلي خود را بهبود مي‌دهيد.
✅ جايگاه واقعي خود را در زندگي كه مي‌توانيد در آن بيشترين درخشش را داشته باشيد، درك و مشخص مي‌كنيد.
طبق گفته شرکت‌کنندگان دوره‌هاي قبلي، اين سمينار در زمينه‌های زیر به آنها کمک کرده است:
بی‌تصمیمی و ضعف اراده احساس سردرگمي و سرگردانی شکست در روابط عاطفي عدم اعتماد‌به‌نفس شناخت نقاط ضعف و روش‌های بر‌طرف کردن آنها شناخت ريشه ترس‌ها و روش‌های صحیح مواجه‌شدن با آنها عدم احساس رضایت از روند زندگی افسردگی و اضطراب درونی بحران معنا برای ادامه زندگی احساس نیاز به تغییر شناخت بهتر خود 97% از اين سمينار ابراز رضايت كرده‌اند
متن کامل
نقشه راه 15 آذر
کد محصول:329
شرح:
ساعت برگزاری:14 الي 20
سمينار يكروزه نقشه‌راه با مرحله‌بندي دوازده‌گانه آركتايپ‌ها (انرژي‌هاي رواني)٫ در پيمودن مسير زندگي به شما كمك مي‌كند استعداد‌هاي حقيقي خود را كشف كنيد و در زندگي به كار ببريد.
به علاوه در اين سمينار:
✅ الگوها و نيروهاي ناخودآگاهي را كه زندگي و امكانات شما را شكل مي‌دهند، كشف مي‌‌كنيدو راه‌های مدیریت آن را پیدا می‌کنید.
✅استعدادهاي خفته و شكوفا‌نشده خود را بيدار و جايگزين فعاليت‌هاي بي‌معنا و كم‌ارزش مي‌نماييد.
✅ با توانايي‌هاي به كار گرفته‌نشده، انگيزه‌‌دهندگان زندگي و راهکارهایی‌ كه باعث ایجاد دگرگوني در وضعيت كاري و زندگي شخصيتان مي‌شود آشنا مي‌شويد.
✅ علل و ريشه‌هاي درگيري‌هايي را كه به هر دليل با افراد در مسير زندگي داريد كشف مي‌كنيد و راه برون رفت از آن را فرا می‌گیرید.
✅ روابط خانوادگي و شغلي خود را بهبود مي‌دهيد.
✅ جايگاه واقعي خود را در زندگي كه مي‌توانيد در آن بيشترين درخشش را داشته باشيد، درك و مشخص مي‌كنيد.
طبق گفته شرکت‌کنندگان دوره‌هاي قبلي، اين سمينار در زمينه‌های زیر به آنها کمک کرده است:
بی‌تصمیمی و ضعف اراده احساس سردرگمي و سرگردانی شکست در روابط عاطفي عدم اعتماد‌به‌نفس شناخت نقاط ضعف و روش‌های بر‌طرف کردن آنها شناخت ريشه ترس‌ها و روش‌های صحیح مواجه‌شدن با آنها عدم احساس رضایت از روند زندگی افسردگی و اضطراب درونی بحران معنا برای ادامه زندگی احساس نیاز به تغییر شناخت بهتر خود 97% از اين سمينار ابراز رضايت كرده‌اند
متن کامل