نقشه راه 15 آذر

نقشه راه 15 آذر


مدرس: سهیل رضایی
زمان برگزاری:15 آذر 1397 ساعت 14:00
شرح:
ساعت برگزاری:14 الی 20
سمینار یکروزه نقشه‌راه با مرحله‌بندی دوازده‌گانه آرکتایپ‌ها (انرژی‌های روانی)٫ در پیمودن مسیر زندگی به شما کمک می‌کند استعداد‌های حقیقی خود را کشف کنید و در زندگی به کار ببرید.
به علاوه در این سمینار:
✅ الگوها و نیروهای ناخودآگاهی را که زندگی و امکانات شما را شکل می‌دهند، کشف می‌‌کنیدو راه‌های مدیریت آن را پیدا می‌کنید.
✅استعدادهای خفته و شکوفا‌نشده خود را بیدار و جایگزین فعالیت‌های بی‌معنا و کم‌ارزش می‌نمایید.
✅ با توانایی‌های به کار گرفته‌نشده، انگیزه‌‌دهندگان زندگی و راهکارهایی‌ که باعث ایجاد دگرگونی در وضعیت کاری و زندگی شخصیتان می‌شود آشنا می‌شوید.
✅ علل و ریشه‌های درگیری‌هایی را که به هر دلیل با افراد در مسیر زندگی دارید کشف می‌کنید و راه برون رفت از آن را فرا می‌گیرید.
✅ روابط خانوادگی و شغلی خود را بهبود می‌دهید.
✅ جایگاه واقعی خود را در زندگی که می‌توانید در آن بیشترین درخشش را داشته باشید، درک و مشخص می‌کنید.
طبق گفته شرکت‌کنندگان دوره‌های قبلی، این سمینار در زمینه‌های زیر به آنها کمک کرده است:
بی‌تصمیمی و ضعف اراده احساس سردرگمی و سرگردانی شکست در روابط عاطفی عدم اعتماد‌به‌نفس شناخت نقاط ضعف و روش‌های بر‌طرف کردن آنها شناخت ریشه ترس‌ها و روش‌های صحیح مواجه‌شدن با آنها عدم احساس رضایت از روند زندگی افسردگی و اضطراب درونی بحران معنا برای ادامه زندگی احساس نیاز به تغییر شناخت بهتر خود 97% از این سمینار ابراز رضایت کرده‌اند
متن کامل
نقشه راه 15 آذر
کد محصول:329
شرح:
ساعت برگزاری:14 الی 20
سمینار یکروزه نقشه‌راه با مرحله‌بندی دوازده‌گانه آرکتایپ‌ها (انرژی‌های روانی)٫ در پیمودن مسیر زندگی به شما کمک می‌کند استعداد‌های حقیقی خود را کشف کنید و در زندگی به کار ببرید.
به علاوه در این سمینار:
✅ الگوها و نیروهای ناخودآگاهی را که زندگی و امکانات شما را شکل می‌دهند، کشف می‌‌کنیدو راه‌های مدیریت آن را پیدا می‌کنید.
✅استعدادهای خفته و شکوفا‌نشده خود را بیدار و جایگزین فعالیت‌های بی‌معنا و کم‌ارزش می‌نمایید.
✅ با توانایی‌های به کار گرفته‌نشده، انگیزه‌‌دهندگان زندگی و راهکارهایی‌ که باعث ایجاد دگرگونی در وضعیت کاری و زندگی شخصیتان می‌شود آشنا می‌شوید.
✅ علل و ریشه‌های درگیری‌هایی را که به هر دلیل با افراد در مسیر زندگی دارید کشف می‌کنید و راه برون رفت از آن را فرا می‌گیرید.
✅ روابط خانوادگی و شغلی خود را بهبود می‌دهید.
✅ جایگاه واقعی خود را در زندگی که می‌توانید در آن بیشترین درخشش را داشته باشید، درک و مشخص می‌کنید.
طبق گفته شرکت‌کنندگان دوره‌های قبلی، این سمینار در زمینه‌های زیر به آنها کمک کرده است:
بی‌تصمیمی و ضعف اراده احساس سردرگمی و سرگردانی شکست در روابط عاطفی عدم اعتماد‌به‌نفس شناخت نقاط ضعف و روش‌های بر‌طرف کردن آنها شناخت ریشه ترس‌ها و روش‌های صحیح مواجه‌شدن با آنها عدم احساس رضایت از روند زندگی افسردگی و اضطراب درونی بحران معنا برای ادامه زندگی احساس نیاز به تغییر شناخت بهتر خود 97% از این سمینار ابراز رضایت کرده‌اند
متن کامل