کارگاه استعدادیابی و شخصیت شناسی نوجوانان

کارگاه استعدادیابی و شخصیت شناسی نوجوانان


زمان برگزاری:04 آبان 1397 ساعت 11:00
شرح:
ظرفیت هر کلاس: 30 نفر
تاریخ برگزاری ششمين کارگاه: جمعه 4 آبان
از ساعت: 11 الي 16 بعد از ظهر

ویژه كلاس هشتم تا دوازدهم

مدرس : علي كريم پور يزدي

چرا باید حتما"در دوره شخصیت شناسی شرکت کنم؟

بعد از دوره:
معیارهای خودتان را برای انتخاب مدل مطالعه بهتر خواهید شناخت
کاملا" متوجه علت بعضی از تفاوتهای شخصیتی بین خودتان و دیگر دوستانتان خواهید شد و در نتیجه آن با اعتمادی بیش از پیش درروند تحصیلی تان قدم برخواهید داشت و به جایگاهی که شایسته آن هستید خواهید رسید.
با در نظر گرفتن تفاوت های شخصیتی، از تاثیرگذاری بیشتری در روابط با والدین خود برخوردار خواهید شد.
استعدادها و توانمندی های ذاتی که دارید را دقیق تر خواهید شناخت و برای شرکت در کلاسهای غیر درسی با دید بهتری عمل خواهید کرد.
رشته تحصیلی یا شغل مناسب با تیپ شخصیتی تان را پیدا می کنید با شناخت نقاط قوت تیپ شخصیتی تان دیگر لازم نیست شبیه کسی شوید تا خوشحال شوید، بلکه روی رشد نقاط قوت "خودتان" کار می کنید و بوسیله آن درخشش بیشتری در کار و زندگی خواهید داشت.
بعد از آشنایی با تیپ شخصیتی خودتان می توانید :
توانایی های واقعی و کشف نشده تان را بشناسید
و بدانید در چه زمینه ایی می توانید بهترین باشید
با اطمینان و اعتماد به نفس در مورد مهارت ها و توانایی هایتان با معلمین خود بهترین باشید
با اطمینان و اعتماد به نفس در مورد مهارت ها و توانایی هایتان با معلیمن خود مذاکره کنید
استرس و هراس انتخاب رشته اشتباه را از خود دور کنید
و با اطمینان برای خودتان تصمیم بگیرید

*شرکت کنندگان این دوره چه چیزهایی دریافت می کنند؟
1) 4 ساعت تدریس حرفه ایی
2) جزوه ی کامل دوره همراه با محتوی اسلایدها
3) مشارکت در مباحث کارگاهی
4) تفسیر اختصاصی آزمون برای هر شرکت کننده
5)ریپورت تیپ شخصیتی (شامل توضیحات و ویژگی های تیپ شما)
متن کامل
کارگاه استعدادیابی و شخصیت شناسی نوجوانان
کد محصول:328
شرح:
ظرفیت هر کلاس: 30 نفر
تاریخ برگزاری ششمين کارگاه: جمعه 4 آبان
از ساعت: 11 الي 16 بعد از ظهر

ویژه كلاس هشتم تا دوازدهم

مدرس : علي كريم پور يزدي

چرا باید حتما"در دوره شخصیت شناسی شرکت کنم؟

بعد از دوره:
معیارهای خودتان را برای انتخاب مدل مطالعه بهتر خواهید شناخت
کاملا" متوجه علت بعضی از تفاوتهای شخصیتی بین خودتان و دیگر دوستانتان خواهید شد و در نتیجه آن با اعتمادی بیش از پیش درروند تحصیلی تان قدم برخواهید داشت و به جایگاهی که شایسته آن هستید خواهید رسید.
با در نظر گرفتن تفاوت های شخصیتی، از تاثیرگذاری بیشتری در روابط با والدین خود برخوردار خواهید شد.
استعدادها و توانمندی های ذاتی که دارید را دقیق تر خواهید شناخت و برای شرکت در کلاسهای غیر درسی با دید بهتری عمل خواهید کرد.
رشته تحصیلی یا شغل مناسب با تیپ شخصیتی تان را پیدا می کنید با شناخت نقاط قوت تیپ شخصیتی تان دیگر لازم نیست شبیه کسی شوید تا خوشحال شوید، بلکه روی رشد نقاط قوت "خودتان" کار می کنید و بوسیله آن درخشش بیشتری در کار و زندگی خواهید داشت.
بعد از آشنایی با تیپ شخصیتی خودتان می توانید :
توانایی های واقعی و کشف نشده تان را بشناسید
و بدانید در چه زمینه ایی می توانید بهترین باشید
با اطمینان و اعتماد به نفس در مورد مهارت ها و توانایی هایتان با معلمین خود بهترین باشید
با اطمینان و اعتماد به نفس در مورد مهارت ها و توانایی هایتان با معلیمن خود مذاکره کنید
استرس و هراس انتخاب رشته اشتباه را از خود دور کنید
و با اطمینان برای خودتان تصمیم بگیرید

*شرکت کنندگان این دوره چه چیزهایی دریافت می کنند؟
1) 4 ساعت تدریس حرفه ایی
2) جزوه ی کامل دوره همراه با محتوی اسلایدها
3) مشارکت در مباحث کارگاهی
4) تفسیر اختصاصی آزمون برای هر شرکت کننده
5)ریپورت تیپ شخصیتی (شامل توضیحات و ویژگی های تیپ شما)
متن کامل