کارگاه سبک مادری مناسب فرزند شما مبتنی بر MBTI

کارگاه سبک مادری مناسب فرزند شما مبتنی بر MBTI


زمان برگزاری:21 شهریور 1397 ساعت 16:00
شرح:
مدرسین: علی کریم پور یزدی - فاطمه جهانیان

دومين كارگاه سبك مادري
تاريخ برگزاري : چهارشنبه 21 شهريور
ساعت برگزاري : 16 الي 21

چرا بايد در دوره سبك‌هاي مادري مناسب فرزند شما شركت كنم؟

بعد از دوره
معيارهاي خودتان را براي سبك مناسب فرزندپروري خود خواهيد يافت.
متوجه بعضي از تعارض ها بين خود و فرزندتان خواهيد شد و با اعتماد به نفس بيشتر و بدون عذاب وجدان در روند تربيت فرزند خود قدم خواهيد برداشت
با در نظر گرفتن تفاوت‌هاي شخصيتي بين خود و فرزندان در رابطه با او تاثيرگذاري بيشتري خواهيد داشت و براي رفع مشكلات او ديد بهتري خواهيد داشت .
شاخص‌هاي مناسب با تيپ شخصيتي فرزندان خواهيد يافت.
با شناخت نقاط قوت و ضعف خود ديگر لازم نيست فرزندپروري را از ديگران تقليد كنيد و شبيه مادر ديگري باشيد
بلكه با توسعه و رشد نقاط قوت خود در برخورد با خانواده حال بهتري خواهيد داشت.
بعد از آشنايي با تيپ شخصيتي خودتان مي‌توانيد:
توانايي‌هاي خود را بهتر بشناسيد و بدانيد دليل ناهماهنگي­ها در خانواده­تان چيست
با اطمينان بيشتري در مورد مهارت‌ها و توانايي‌هاي فرزندتان اظهار نظر كنيد.
استرس را در زمينه تصميم‌گيري‌هاي‌تان به حداقل برسانيد مخصوصا در زمينه مسائل آموزشي فرزندتان
متن کامل
کارگاه سبک مادری مناسب فرزند شما مبتنی بر MBTI
کد محصول:314
شرح:
مدرسین: علی کریم پور یزدی - فاطمه جهانیان

دومين كارگاه سبك مادري
تاريخ برگزاري : چهارشنبه 21 شهريور
ساعت برگزاري : 16 الي 21

چرا بايد در دوره سبك‌هاي مادري مناسب فرزند شما شركت كنم؟

بعد از دوره
معيارهاي خودتان را براي سبك مناسب فرزندپروري خود خواهيد يافت.
متوجه بعضي از تعارض ها بين خود و فرزندتان خواهيد شد و با اعتماد به نفس بيشتر و بدون عذاب وجدان در روند تربيت فرزند خود قدم خواهيد برداشت
با در نظر گرفتن تفاوت‌هاي شخصيتي بين خود و فرزندان در رابطه با او تاثيرگذاري بيشتري خواهيد داشت و براي رفع مشكلات او ديد بهتري خواهيد داشت .
شاخص‌هاي مناسب با تيپ شخصيتي فرزندان خواهيد يافت.
با شناخت نقاط قوت و ضعف خود ديگر لازم نيست فرزندپروري را از ديگران تقليد كنيد و شبيه مادر ديگري باشيد
بلكه با توسعه و رشد نقاط قوت خود در برخورد با خانواده حال بهتري خواهيد داشت.
بعد از آشنايي با تيپ شخصيتي خودتان مي‌توانيد:
توانايي‌هاي خود را بهتر بشناسيد و بدانيد دليل ناهماهنگي­ها در خانواده­تان چيست
با اطمينان بيشتري در مورد مهارت‌ها و توانايي‌هاي فرزندتان اظهار نظر كنيد.
استرس را در زمينه تصميم‌گيري‌هاي‌تان به حداقل برسانيد مخصوصا در زمينه مسائل آموزشي فرزندتان
متن کامل