!تخفیف های ویژه

عملکرد کارت های تخفیف چگونه است؟

شما می‌توانید به تعداد کارکنانی که می‌خواهید به آنها هدیه بدهید کارت هدیه انتخاب کنید. برای مثال شما می‌خواهید به پنج نفر از کارکنان مجموعه خود نفری ۵۰۰ هزار تومان هدیه دهید. می‌توانید پنج کارت پانصد هزار تومانی انتخاب کنید و به هرکدام یک کارت هدیه کنید. در این مورد گیرندگان هدیه می‌توانند به ارزش پانصد هزار تومان از وب‌سایت ما خرید کنند اما شما فقط مبلغ 450 تومان برای هر کارت پرداخت کرده‌اید.

و یا برای مثال شما قصد اهدای مبلغ 2,000,000 تومان به پنج کارمند خود را دارید. شما در نظر دارید به دو نفر مبلغ 250,000 تومان، به یک نفر مبلغ 300,000 تومان، به یک نفر مبلغ 500,000 تومان و به یک نفر مبلغ 700,000 تومان هدیه دهید. در این صورت می‌توانید یک کارت طلایی(1,500,000 تومان) و یک کارت آبی(500,000 تومان) تهیه کنید. مشخصات گیرندگان هدیه را همراه با مبلغ مورد نظرتان در بخش مربوط وارد کنید.