با عضویت و ورود به سامانه جدید بنیاد فرهنک زندگی:
  • با دیگر اعضا به بحث و گفتگو بپردازید
  • در گروه های مرتبط عضو شوید و مطالب بیشتری بیاموزید
  • تاریخچه ای از روند پیشرفت خود را ببینید
  • از تخفیف های ویژه فروشگاه برخوردار شوید
  • از طریق گزارش های سایت وضعیت خود را با گذشته مقایسه کنید