یونگ شناسی کاربردی

22000 تومان

کتاب چاپی: یونگ شناسی کاربردی
نویسنده: رابین رابرتسون
مترجم: ساره سر گل زایی
نوبت چاپ:4    
تعداد صفحات: 221
ناشر: بنیاد فرهنگ زندگی 


درباره کتاب : 
مجله روانشناسی تحلیلی می نویسد این کتاب اندیشه های اصلی یونگ را به گونه ای الهام بخش و منحصر به فرد به رشته تحریر در می آورد و به ویژه برای کسانی نوشته شده که به تازگی با اندیشه های یونگ آشنا شده اند و در این زمینه تازه کاراند و بنابراین ممکن است نوشته های یونگ - به علت دشواری- آن ها را مایوس و دلزده کند.
بنیاد فرهنگ زندگی با وجود کتاب های فراوانی که در موضوع مقدمات یونگ نوشته شده است،پس از انجام تحقیقات در مورد کتابی که با زبانی ساده و کاربردی به کلیت مفاهیم اصلی یونگ بپردازد به این کتاب رسید .
این کتاب در وزارت فرهنگ و ارشاد به عنوانی کتابی مطلوب برای کتابخانه ها خریداری و در اختیار آنان قرار گرفت.

ادامه مطلب

نظرات کاربران