KHASTEHAYEESHTEBAHI.jpg

خواسته های اشتباهی زنان از زندگی و مردان

70000 تومان

سمینار صوتی (دانلودی(: خواسته های اشتباهی زنان از زندگی و مردان

مدرس: سید سهیل رضایی

مدت زمان: 115دقیقه 

تعداد فایل ها: 2

حجم دانلود: 65 MB

ناشر:  بنیاد فرهنگ زندگیخواسته های اشتباهی زنان از خود،زندگی ومردان که مانع رشد آرامش ورضایت آنها در زندگی میشود

چرا اکنون در این نقطه زندگی قرار داریم؟

واگر از زندگی و آدم ها ناراضی هستیم برای کشف درست ریشه این نارضایتی چه باید بکنیم؟

واگر ریشه ای حل نکنیم باید منتظر چه اتفاقاتی در زندگی خود باشیم؟

وحالا برای برون رفت باید از کجا آغاز کنیم؟

وبرای این آغاز نیاز به چه جنس آگاهی هایی داریم؟

در روند احتمالا با چه مسائلی روبرو خواهیم شد وبا آنها چه باید بکنیم؟

واگر بخواهیم شهود درونی خود را برای راهبری زندگی بیدار کنیم چه تمرینهایی به ما کمک خواهد کرد؟

همه اینها به اضافه تمرینی با عنوان چی بر سر سیب زندگی من آمده است؟

ادامه مطلب

نظرات کاربران