همزمان با بیستمین سالگرد تاسیس بنیاد فرهنگ زندگی، آیین رونمایی از سه کتاب سفر زندگی، هیچ چیز تصادفی نیست و کتاب صوتی کشف حکمت اتفاقات در باغ کتاب تهران برگزار گردید.

سید مرتضی نظری، مترجم کتاب سفر زندگی طی سخنانی به این نکته اشاره کرد که بعد از خواندن این کتاب رشته تحصیلی خود را تغییر و به سمت مشاوره حرکت کرده است و سبک زندگی اش تحت تاثیر این کتاب دگرگون شده است.
سهیل رضایی نیز در سخنرانی که با عنوان " چگونه شانس خود را در زندگی افزایش دهیم؟" به این نکته اشاره کرد که اتفاقات خارج از اختیار ما رخ می دهد ولی واکنش ما به اتفاقات است که به خوش شانسی و بدشناسی تعبیر می شود.
اگر بر این نکته آگاه باشیم که خیری در همه اتفاقات هست بنابراین به جای تمرکز بر اتفاقات به تامل در آن خواهیم پرداخت و واکنش بالغانه به آن نشان خواهیم داد.
علی درستکار، مجری- کارشناس تلویزیون نیز با حضور در این مراسم گفت مطمئنا حکمتی برای من وجود داشته است که این کتاب را خواندم و امیدوارم برای مخاطبان نیز گوش دادن به آن حکمت هایی داشته باشد.

سفر زندگی

کشف حکمت اتفاقات

هیچ چیز تصادفی نیست

آقای سید سهیل رضایی و آقای علی درستکار در این برنامه سخنرانی پیرامون چگونه شانس خود را در زندگی افزایش دهیم ارائه خواهند نمود.

شرکت در این برنامه برای عموم آزاد و رایگان می باشد.

باغ کتاب تهران در نظر دارد همزمان با این رخداد نمایشگاهی از کتب صوتی و کتب چاپی بنیاد در جنب این رونمایی برگزار نماید.

نظرات کاربران