بهشت رابطه

بهشت رابطه


اثری از: جیمز هالیس
شرح:
درباره کتاب : !اگر به دنبال بهتر کردن روابط تان می گردید وقت تان را با این کتاب تلف نکنید!اگر دنبال زندگی بدون دغدغه و شاد می گردید بازهم این کتاب ناامیدتان می کند، آن را نخوانیداگر در رابطه تان خیلی سعی کرده اید تا طرف مقابل تان را تغییر دهید ولی هر بار سرتان به سنگ خورده، این کتاب راه جدیدی برای حل این مساله هم ندارد!!اگر طرف مقابل تان تلاشی نمی کند که شما از زندگی لذت و حظ فراوان ببرید، این کتاب نسخه ای هم برای این موضوع نداردولی اگر اقدامات زیادی در جهت موارد بالا انجام داده اید و حس می کنید دیگر کاری از دست تان ساخته نیست، برای گرفتن تصمیم نهایی در مورد این که بالاخره با رابطه تان چه کنید به شما میگوییم که این کتاب کمک فکری مهمی برای شما محسوب می شود.این فقط و فقط ظاهر ماجراست که شما فکر می کنید همسر شما نقش کلیدی در خوشبختی شما دارد و چالش های رابطه به این برمی گردد که او باید چیزی را تغییر دهد.هدف ازدواج و پیوند از نگاه این کتاب این است که شما را با مسائل پیچیده، حاد و بغرنج روبرو کند تا موضوعاتی را در زندگی شخصی و فردی تان دریابید. اگر یک ایده ی خاص وجود داشته باشد که در کل این کتاب جاری است، آن ایده این است که کیفیت تمام روابط ما تابع مستقیمی از رابطه ما با خودمان است. چون ما رابطه خوبی با خودمان نداریم، به طور اتوماتیک زندگی مشترک خوبی را نیز تجربه نمی کنیم. "عاشقانه ترین" کاری که شما می توانید انجام دهید این است که با این کتاب به "خود بهترتان" دست یابید و آن را به زندگی تان بیاورید. دکتر جیمزهالیس، رئیس انستیتو یونگ واشنگتن، استادانه و ماهرانه به شما می گوید که چگونه به "بهشت رابطه" برسید. برای رسیدن به این بهشت باید از جهنمی عبور کنید و سختی هایی بکشید. ولی مطمئنا وقتی به آن جا رسیدید، تصدیق می کنید که ارزشش را داشت.
متن کامل
بهشت رابطه
27,000 تومان
کد محصول:262
شرح:
درباره کتاب : !اگر به دنبال بهتر کردن روابط تان می گردید وقت تان را با این کتاب تلف نکنید!اگر دنبال زندگی بدون دغدغه و شاد می گردید بازهم این کتاب ناامیدتان می کند، آن را نخوانیداگر در رابطه تان خیلی سعی کرده اید تا طرف مقابل تان را تغییر دهید ولی هر بار سرتان به سنگ خورده، این کتاب راه جدیدی برای حل این مساله هم ندارد!!اگر طرف مقابل تان تلاشی نمی کند که شما از زندگی لذت و حظ فراوان ببرید، این کتاب نسخه ای هم برای این موضوع نداردولی اگر اقدامات زیادی در جهت موارد بالا انجام داده اید و حس می کنید دیگر کاری از دست تان ساخته نیست، برای گرفتن تصمیم نهایی در مورد این که بالاخره با رابطه تان چه کنید به شما میگوییم که این کتاب کمک فکری مهمی برای شما محسوب می شود.این فقط و فقط ظاهر ماجراست که شما فکر می کنید همسر شما نقش کلیدی در خوشبختی شما دارد و چالش های رابطه به این برمی گردد که او باید چیزی را تغییر دهد.هدف ازدواج و پیوند از نگاه این کتاب این است که شما را با مسائل پیچیده، حاد و بغرنج روبرو کند تا موضوعاتی را در زندگی شخصی و فردی تان دریابید. اگر یک ایده ی خاص وجود داشته باشد که در کل این کتاب جاری است، آن ایده این است که کیفیت تمام روابط ما تابع مستقیمی از رابطه ما با خودمان است. چون ما رابطه خوبی با خودمان نداریم، به طور اتوماتیک زندگی مشترک خوبی را نیز تجربه نمی کنیم. "عاشقانه ترین" کاری که شما می توانید انجام دهید این است که با این کتاب به "خود بهترتان" دست یابید و آن را به زندگی تان بیاورید. دکتر جیمزهالیس، رئیس انستیتو یونگ واشنگتن، استادانه و ماهرانه به شما می گوید که چگونه به "بهشت رابطه" برسید. برای رسیدن به این بهشت باید از جهنمی عبور کنید و سختی هایی بکشید. ولی مطمئنا وقتی به آن جا رسیدید، تصدیق می کنید که ارزشش را داشت.
متن کامل