رو در رو با یونگ

رو در رو با یونگ


اثری از: یونگ
شرح:
فیلم (DVD): رو در رو با یونگ

پروفسور کارل گوستاو یونگ چهره شناخته شده در حوزه روانشناسی تحلیلی است.
بنیاد فرهنگ زندگی به عنوان مجموعه ای که به طور تخصصی آثار مرتبط با تئوری این روانکاو برجسته را منتشر می نماید ، مصاحبه تصویری او را که در سن هشتاد و چهار سالگی انجام گرفته به شما تقدیم می کند. 


پروفسور یونگ در این گفتگو به این نکات اشاره میکند:

دوره کودکی و ارتباط او با پدر و مادر،

چگونگی علاقه مند شدن او به روانشناسی،

آشنایی،روابط و اختلاف نظر او با فروید،

تیپ شخصیتی اش،

بزرگترین معضل انسان معاصر از نگاه او،

دیدگاه او نسبت به وجود خداوند،

دیدگاه او نسبت به مرگ و کهنسالی.

این فیلم توسط بنیاد و دوبلورهای حرفه ای دوبله شده است.
متن کامل
رو در رو با یونگ
25,000 تومان
کد محصول:251
شرح:
فیلم (DVD): رو در رو با یونگ

پروفسور کارل گوستاو یونگ چهره شناخته شده در حوزه روانشناسی تحلیلی است.
بنیاد فرهنگ زندگی به عنوان مجموعه ای که به طور تخصصی آثار مرتبط با تئوری این روانکاو برجسته را منتشر می نماید ، مصاحبه تصویری او را که در سن هشتاد و چهار سالگی انجام گرفته به شما تقدیم می کند. 


پروفسور یونگ در این گفتگو به این نکات اشاره میکند:

دوره کودکی و ارتباط او با پدر و مادر،

چگونگی علاقه مند شدن او به روانشناسی،

آشنایی،روابط و اختلاف نظر او با فروید،

تیپ شخصیتی اش،

بزرگترین معضل انسان معاصر از نگاه او،

دیدگاه او نسبت به وجود خداوند،

دیدگاه او نسبت به مرگ و کهنسالی.

این فیلم توسط بنیاد و دوبلورهای حرفه ای دوبله شده است.
متن کامل