رابطه زن و مرد

رابطه زن و مرد


اثری از: مدرس: سید سهیل رضایی
شرح:
اشکالاتی که در مورد همسرتان می‌بینید چه میزان سوء تفاهم و چه میزان واقعا مشکل است؟
ازدواج ابزاری برای شکنجه است. اگر دنبال خوشبختی هستی ازدواج را رها کن! به جای خوشبختی دنبال چه چیزی باید در ازدواج باشید؟
چرا دنبال راه حل گشتن برای مسائل زناشویی کار غلطی است به جای راه‌حل یافتن چه باید کرد ؟
شما دچار سوء تفاهم هستید یا همسرتان واقعا آدم مساله‌داری است؟
اگر دعواها و اختلاف در زندگی شما تداوم دارد؟ چه مواقع نیاز به هیچ کاری نیست و چه زمان باید حتما کاری کرد؟
چه روابطی ارزش سرمایه‌گذاری ندارند و به نتیجه‌ای منجر نخواهند شد؟
فریب‌کار یا خواهان واقعی ، پشت صحنه واقعیت ‌های همسر/نامزد شما که ممکن است از شما پنهان کند چیست؟
باورها و انتظارات غلط رایج در ازدواج که نهایتا شما را از زندگی دلسرد می‌کند؟
تردید را به یقین تبدیل کنید بالاخره همسرتان خواهان شما و پایبند به زندگی‌اش هست یا نه ؟
نشانه‌های شما برای اطمینان یافتن از داشتن علاقه همسرتان چقدر درست یا غلط است ؟
متن کامل
رابطه زن و مرد
190,000 تومان
کد محصول:244
شرح:
اشکالاتی که در مورد همسرتان می‌بینید چه میزان سوء تفاهم و چه میزان واقعا مشکل است؟
ازدواج ابزاری برای شکنجه است. اگر دنبال خوشبختی هستی ازدواج را رها کن! به جای خوشبختی دنبال چه چیزی باید در ازدواج باشید؟
چرا دنبال راه حل گشتن برای مسائل زناشویی کار غلطی است به جای راه‌حل یافتن چه باید کرد ؟
شما دچار سوء تفاهم هستید یا همسرتان واقعا آدم مساله‌داری است؟
اگر دعواها و اختلاف در زندگی شما تداوم دارد؟ چه مواقع نیاز به هیچ کاری نیست و چه زمان باید حتما کاری کرد؟
چه روابطی ارزش سرمایه‌گذاری ندارند و به نتیجه‌ای منجر نخواهند شد؟
فریب‌کار یا خواهان واقعی ، پشت صحنه واقعیت ‌های همسر/نامزد شما که ممکن است از شما پنهان کند چیست؟
باورها و انتظارات غلط رایج در ازدواج که نهایتا شما را از زندگی دلسرد می‌کند؟
تردید را به یقین تبدیل کنید بالاخره همسرتان خواهان شما و پایبند به زندگی‌اش هست یا نه ؟
نشانه‌های شما برای اطمینان یافتن از داشتن علاقه همسرتان چقدر درست یا غلط است ؟
متن کامل