سفر قهرمانی مرد

سفر قهرمانی مرد


اثری از: مدرس: سید سهیل رضایی
شرح:
مردانگی، هویت نامعلوم!آنچه در فرهنگ ما از مرد و مردانگی به تصویر کشیده شده ، فرسوده شده است و مردان بالغ دیگر نمی توانند به این تصاویر تکیه کنند .زمانی مرد کامل مردی بود که صبح زود سرکار می رفت ، مسولیت پذیر بود و حمایت لازم و کافی از زن و فرزندانش می کرد .روح زنان برای چنین مردانی قابل درک نبود بلکه تنها آنها جسم زنان را با اهمیت می دانستند .بعدها مردانی آمدند که کاملاً جسور و تهاجمی بودند . باور آنها این بود که مرد مقاوم است و هرگز گریه نمی کند و تامین کننده زندگی است .چنین مردانی رحم و شفقت در قاموسشان معنی نداشت . منشاء بسیاری از وحشیگری ها و حمله به قصد استعمار و کشورگشایی توسط مردان این دوره انجام شده است.مردان اکنون به بیهودگی خشونت در خود پی برده اند . آنها در به در دنبال این مفهوم اساسی در زندگی می گردند که مرد بالغ کیست و چه ویژگیهایی باید داشته باشد . جنبشهای زنان در این اواخر به مردان این نکته را گوشزد کرده که به رنج های زنان توجه بیشتری نشان دهند و آنان را درک کنند . مردان زیادی اکنون پیدا شده اند که با دنیای زنانه درون خودشان آشنا شده اند. مردان امروز آدمهای باحالی شده اند .هیج علاقه‌ای‌به جنگیدن درآنان‌دیده نمی شود .مردانی کاملا پذیرا نسبت به شرایط و اتفاقاتی که برایشان رخ می دهد که به این مردان , مردان نرم می گوییم .مردان نرم !مردان نرم یاد گرفته اند که پذیرا باشند ولی این پذیرندگی به اندازه ای نیست که بتواند در مواقع بحرانی ازدواج و زندگیشان را نجات دهند . هر رابطه ای گاه نیازمند نیروی صلابت است . اما در لحظه ای که به این نیرو احتیاج می شود مردان کم می آورند یا گیج می شوند که باید چه بکنند . رفتار آنها در جاهایی که باید با صلابت و قدرت باشد نرم و بسیار مادرگونه می شود. مرد باید بلد باشد جایی که نیاز است شمشیرش را بکشد و نشان دهد ، البته این شمشیر کشیدن به معنی آسیب رساندن به دیگران نیست که برخی این کار را جز ء مردانگی می دانند . در این مجموعه می آموزیم مردانگی که باید به آن دست یابیم چه ویژگی هایی دارد؟ مردانه زیستن برای زنان دنیای معاصر شاهد حضور زنان بسیاری است که وارد عرصه های مردانه شده اند . همچنین زنانی که امر خانه داری را پیشه خود کرده اند، برخی مواقع حس می کنند روحیات مردانه داشتن به داشتن زندگی بهتر کمک می کند. در مجموعه سفر قهرمانی مرد، زنان این فرصت را می یابند تا با یادگیری قوانین حاکم بر زندگی مردانه، از تاثیرگذاری بیشتری در میان مردان محیط کار و خانه برخوردار شوند.از سویی زنان، با یافتن مولفه هایی می توانند متوجه شوند هر مردی از چه میزان مردانگی برخوردار است و برای کمک به او برای رشد و پیشرفت چه می توان کرد .زنان نحوه روبروی با چالش ها، مشکلات عدیده ای که در زندگی با آن روبرو می شوند را با درک سفر قهرمانی مرد به خوبی یاد می گیرند .در مسیر زندگی می توانند مردان مناسب را از نامناسب تشخیص دهند و از اتلاف زمان با این مردان جلوگیری کنند.زنان با درک دنیای مردانه مطمئنا با اعتماد به نفس بیشتری در مقابل مردان ظاهر خواهند شد. زندگی زناشویی رضایت مندانه نیز از دستاوردهای کلیدی این مجموعه برای زنان است . فرقی نمی کند که در حال انتخاب همسر باشید یا ازدواج کرده باشیداین مجموعه مناسب چه کسانی است؟زنانی که علاقه مندند قوانین مردانه زیستن را در زندگی بدانند و در زمان مناسب آن را به کار گیرند. کسانی که می خواهند میزان فاصله خود را با زندگی آرمانی که می تواند یک مرد داشته باشد ، بسنجند‌؟کسانی که می خواهند در زندگی مردان دور و اطراف شان تاثیرگذارتر عمل کنند.
متن کامل
سفر قهرمانی مرد
190,000 تومان
کد محصول:239
شرح:
مردانگی، هویت نامعلوم!آنچه در فرهنگ ما از مرد و مردانگی به تصویر کشیده شده ، فرسوده شده است و مردان بالغ دیگر نمی توانند به این تصاویر تکیه کنند .زمانی مرد کامل مردی بود که صبح زود سرکار می رفت ، مسولیت پذیر بود و حمایت لازم و کافی از زن و فرزندانش می کرد .روح زنان برای چنین مردانی قابل درک نبود بلکه تنها آنها جسم زنان را با اهمیت می دانستند .بعدها مردانی آمدند که کاملاً جسور و تهاجمی بودند . باور آنها این بود که مرد مقاوم است و هرگز گریه نمی کند و تامین کننده زندگی است .چنین مردانی رحم و شفقت در قاموسشان معنی نداشت . منشاء بسیاری از وحشیگری ها و حمله به قصد استعمار و کشورگشایی توسط مردان این دوره انجام شده است.مردان اکنون به بیهودگی خشونت در خود پی برده اند . آنها در به در دنبال این مفهوم اساسی در زندگی می گردند که مرد بالغ کیست و چه ویژگیهایی باید داشته باشد . جنبشهای زنان در این اواخر به مردان این نکته را گوشزد کرده که به رنج های زنان توجه بیشتری نشان دهند و آنان را درک کنند . مردان زیادی اکنون پیدا شده اند که با دنیای زنانه درون خودشان آشنا شده اند. مردان امروز آدمهای باحالی شده اند .هیج علاقه‌ای‌به جنگیدن درآنان‌دیده نمی شود .مردانی کاملا پذیرا نسبت به شرایط و اتفاقاتی که برایشان رخ می دهد که به این مردان , مردان نرم می گوییم .مردان نرم !مردان نرم یاد گرفته اند که پذیرا باشند ولی این پذیرندگی به اندازه ای نیست که بتواند در مواقع بحرانی ازدواج و زندگیشان را نجات دهند . هر رابطه ای گاه نیازمند نیروی صلابت است . اما در لحظه ای که به این نیرو احتیاج می شود مردان کم می آورند یا گیج می شوند که باید چه بکنند . رفتار آنها در جاهایی که باید با صلابت و قدرت باشد نرم و بسیار مادرگونه می شود. مرد باید بلد باشد جایی که نیاز است شمشیرش را بکشد و نشان دهد ، البته این شمشیر کشیدن به معنی آسیب رساندن به دیگران نیست که برخی این کار را جز ء مردانگی می دانند . در این مجموعه می آموزیم مردانگی که باید به آن دست یابیم چه ویژگی هایی دارد؟ مردانه زیستن برای زنان دنیای معاصر شاهد حضور زنان بسیاری است که وارد عرصه های مردانه شده اند . همچنین زنانی که امر خانه داری را پیشه خود کرده اند، برخی مواقع حس می کنند روحیات مردانه داشتن به داشتن زندگی بهتر کمک می کند. در مجموعه سفر قهرمانی مرد، زنان این فرصت را می یابند تا با یادگیری قوانین حاکم بر زندگی مردانه، از تاثیرگذاری بیشتری در میان مردان محیط کار و خانه برخوردار شوند.از سویی زنان، با یافتن مولفه هایی می توانند متوجه شوند هر مردی از چه میزان مردانگی برخوردار است و برای کمک به او برای رشد و پیشرفت چه می توان کرد .زنان نحوه روبروی با چالش ها، مشکلات عدیده ای که در زندگی با آن روبرو می شوند را با درک سفر قهرمانی مرد به خوبی یاد می گیرند .در مسیر زندگی می توانند مردان مناسب را از نامناسب تشخیص دهند و از اتلاف زمان با این مردان جلوگیری کنند.زنان با درک دنیای مردانه مطمئنا با اعتماد به نفس بیشتری در مقابل مردان ظاهر خواهند شد. زندگی زناشویی رضایت مندانه نیز از دستاوردهای کلیدی این مجموعه برای زنان است . فرقی نمی کند که در حال انتخاب همسر باشید یا ازدواج کرده باشیداین مجموعه مناسب چه کسانی است؟زنانی که علاقه مندند قوانین مردانه زیستن را در زندگی بدانند و در زمان مناسب آن را به کار گیرند. کسانی که می خواهند میزان فاصله خود را با زندگی آرمانی که می تواند یک مرد داشته باشد ، بسنجند‌؟کسانی که می خواهند در زندگی مردان دور و اطراف شان تاثیرگذارتر عمل کنند.
متن کامل