مدیریت زمان مناسب شما

مدیریت زمان مناسب شما


اثری از: لری دیمارست
شرح:
درباره کتاب:نویسنده بر این باور است که هر شخصی بنا بر تیپ شخصیتی‌اش شیوه خاص خود را برای مدیریت زمانش باید به کار ببرد تا بتواند به اهداف خود در کار و زندگی‌اش برسد.شما اکنون کتابی را در دست دارید که بر اساس یکی از معتبرترین و قوی‌ترین ابزارهای شخصیت‌شناسی در جهان یعنی MBTI نوشته شده است .کتاب در ابتدا به شما کمک می کند تیپ شخصیتی‌تان را از میان شانزده تیپ شخصیتی معرفی شده در کتاب کشف کنید و سپس راهکارهای متفاوت و منحصر به فرد متناسب با تیپ شخصیتی تان را به شما معرفی می‌کند که می‌توانند در آینده کاری و زندگی شخصی‌تان تحول آفرین باشند.
متن کامل
مدیریت زمان مناسب شما
12,000 تومان
کد محصول:223
شرح:
درباره کتاب:نویسنده بر این باور است که هر شخصی بنا بر تیپ شخصیتی‌اش شیوه خاص خود را برای مدیریت زمانش باید به کار ببرد تا بتواند به اهداف خود در کار و زندگی‌اش برسد.شما اکنون کتابی را در دست دارید که بر اساس یکی از معتبرترین و قوی‌ترین ابزارهای شخصیت‌شناسی در جهان یعنی MBTI نوشته شده است .کتاب در ابتدا به شما کمک می کند تیپ شخصیتی‌تان را از میان شانزده تیپ شخصیتی معرفی شده در کتاب کشف کنید و سپس راهکارهای متفاوت و منحصر به فرد متناسب با تیپ شخصیتی تان را به شما معرفی می‌کند که می‌توانند در آینده کاری و زندگی شخصی‌تان تحول آفرین باشند.
متن کامل