دعوای سازنده

دعوای سازنده


اثری از: سوندرا اس . ونست
شرح:
درباره کتاب:
در هر دعوایی اصلا مهم نیست که حق با چه کسی است.
مساله مهم این است که بدانیم این تفاوتهای شخصیتی ما هستند که منشاء اختلاف و دعوا می شوند.
خیلی ها رابطه زناشویی شان، یا زمینه یک همکاری طولانی مدت و یا رابطه با طرف مقابل از دست داده اند.
اکنون سوندرا ونسنت، که سابقه بیست سال مشاوره برای حل اختلافات شغلی و خانوادگی داشته، به شما کمک می کند تا جهت گیری دعواهای تان خلاقانهحرکت کند.
شما از این پس به محض این که با کسی اختلاف پیدا می کنید، با راه حل های ارائه شده در این کتاب درمی یابید منشا اختلاف ناشی از چه وجهی از روان و تیپ شخصیتی شما یا فرد مقابل است و به محض دیدن این وجه، معجزه رخ میدهد
و راه حل کشف می شود. این کتاب، قدرتمندی خود را از یکی از معتبرترین و قوی ترین ابزارهای شخصیت شناسی در دنیا یعنی MBTI گرفته است.
متن کامل
دعوای سازنده
17,000 تومان
کد محصول:221
شرح:
درباره کتاب:
در هر دعوایی اصلا مهم نیست که حق با چه کسی است.
مساله مهم این است که بدانیم این تفاوتهای شخصیتی ما هستند که منشاء اختلاف و دعوا می شوند.
خیلی ها رابطه زناشویی شان، یا زمینه یک همکاری طولانی مدت و یا رابطه با طرف مقابل از دست داده اند.
اکنون سوندرا ونسنت، که سابقه بیست سال مشاوره برای حل اختلافات شغلی و خانوادگی داشته، به شما کمک می کند تا جهت گیری دعواهای تان خلاقانهحرکت کند.
شما از این پس به محض این که با کسی اختلاف پیدا می کنید، با راه حل های ارائه شده در این کتاب درمی یابید منشا اختلاف ناشی از چه وجهی از روان و تیپ شخصیتی شما یا فرد مقابل است و به محض دیدن این وجه، معجزه رخ میدهد
و راه حل کشف می شود. این کتاب، قدرتمندی خود را از یکی از معتبرترین و قوی ترین ابزارهای شخصیت شناسی در دنیا یعنی MBTI گرفته است.
متن کامل