زندگی نزیسته ات را زندگی کن

زندگی نزیسته ات را زندگی کن


اثری از: رابرت الکس جانسون
شرح:
به دهه سوم زندگي که میرسیم، آرام آرام سرعت گذر زمان مارا نگران میکند،  گفتگوهای درونی مان پرصدا تر ازهمیشه آغاز می شود ، گفتگوهایی از قبیل

از كارت  احساس رضايت می کنی ؟!

تا الان ازدواج نكردی؟!

اگر متاهل هم باشیم ممكن است همسرمان به ما بي‌توجه باشد يا آن انتظاري را كه از زندگي زناشويي داشته‌ايم، برآورده نشده باشد.

اگر بچه داشته باشیم ‌و بچه‌ها هم كمي بزرگ شده‌اند، توقعات بي حد و حصر آن‌ها كه از توان ما خارج است ما را مستأصل مي‌كند.

اطراف خودمان را كه خوب نگاه مي‌كنيم مي‌بينيم، چيزهايي كه مي‌توانست در ما احساس رضايت ايجاد كند، غايب است.

این کتاب شیوه رهایی یافتن از زندانی که برای خود ساخته ایم و رفتن به سوی زندگی رضایتمندانه را به ما می گوید.

این اثر با دو صدا جاودانه شده است. ابراهیم حاتمی کیا خلاصه ای از کتاب را قرائت کرده است و مسعود فروتن با صدای دلنشین خود متن کامل کتاب را قرائت نموده اند..

 

 

 

 

 

 

 
متن کامل
زندگی نزیسته ات را زندگی کن
18,000 تومان
کد محصول:212
شرح:
به دهه سوم زندگي که میرسیم، آرام آرام سرعت گذر زمان مارا نگران میکند،  گفتگوهای درونی مان پرصدا تر ازهمیشه آغاز می شود ، گفتگوهایی از قبیل

از كارت  احساس رضايت می کنی ؟!

تا الان ازدواج نكردی؟!

اگر متاهل هم باشیم ممكن است همسرمان به ما بي‌توجه باشد يا آن انتظاري را كه از زندگي زناشويي داشته‌ايم، برآورده نشده باشد.

اگر بچه داشته باشیم ‌و بچه‌ها هم كمي بزرگ شده‌اند، توقعات بي حد و حصر آن‌ها كه از توان ما خارج است ما را مستأصل مي‌كند.

اطراف خودمان را كه خوب نگاه مي‌كنيم مي‌بينيم، چيزهايي كه مي‌توانست در ما احساس رضايت ايجاد كند، غايب است.

این کتاب شیوه رهایی یافتن از زندانی که برای خود ساخته ایم و رفتن به سوی زندگی رضایتمندانه را به ما می گوید.

این اثر با دو صدا جاودانه شده است. ابراهیم حاتمی کیا خلاصه ای از کتاب را قرائت کرده است و مسعود فروتن با صدای دلنشین خود متن کامل کتاب را قرائت نموده اند..

 

 

 

 

 

 

 
متن کامل