زندگی برازنده من

زندگی برازنده من


اثری از: کارول.اس پیرسون/هیو.کی مار
شرح:












همه ما دوست داريم يك برنامه عملياتي مشخص براي دستيابي به موفقيت در كار وزندگي در دستان مان داشته باشيم .اين اثر شنيداري براي شما اين امكان را فراهم كرده است.اگر مسير زندگي تان طوري پيش رفته كه حس ميكنيد زندگي كسالت باري داشته ايد يا ان طور كه بايد و شايد از زندگي خود لذت نبرده ايد به شما مي گويم با انتخاب اين اثر بهترين كار را براي زندگي خود انجام داده ايد.شما با انجام آزموني كه در اين اثر شنيداري وتحليل مي شود در مي ياييد موانع دروني و شخصيتي شما كه باعث مي شود آن طور كه بايد وشايد از زندگي خود لذت نبرديد كجاست وبراي برداشتن اين موانع دقيقا چه بايد بكنيد.
متن کامل
زندگی برازنده من
18,000 تومان
کد محصول:211
شرح:












همه ما دوست داريم يك برنامه عملياتي مشخص براي دستيابي به موفقيت در كار وزندگي در دستان مان داشته باشيم .اين اثر شنيداري براي شما اين امكان را فراهم كرده است.اگر مسير زندگي تان طوري پيش رفته كه حس ميكنيد زندگي كسالت باري داشته ايد يا ان طور كه بايد و شايد از زندگي خود لذت نبرده ايد به شما مي گويم با انتخاب اين اثر بهترين كار را براي زندگي خود انجام داده ايد.شما با انجام آزموني كه در اين اثر شنيداري وتحليل مي شود در مي ياييد موانع دروني و شخصيتي شما كه باعث مي شود آن طور كه بايد وشايد از زندگي خود لذت نبرديد كجاست وبراي برداشتن اين موانع دقيقا چه بايد بكنيد.
متن کامل