رازهای مدیریت وارن بافت

رازهای مدیریت وارن بافت


اثری از: ماری بافت/دیوید کلارک
شرح:


دومین ثروتمند دنیا برای شما می گوید: چه ویژگیهایی یک مدیر و رهبر شایسته سازمانی باید داشته باشد؟

چگونه شرکت خود را به بالاترین سطح سودآوری ارتقا دهیم؟

روش اصولی مدیریت منابع انسانی برای استخدام،تعیین حقوق ، تفویض اختیار ، نقض قانون سازمان و اخراج 

سه پرسش اساسی برای سنجش آن که شرکت خود را موثر مدیریت می کنیم یا نه؟

اصول مدیریت هزینه ، وام، تورم، سرمایه گذاری و فرصت های از دست رفته؟

رازهای سرمایه گذاری و مدیریت وارن بافت در این مجموعه با زبان ساده گفته شده اند و همه می توانند براحتی آن را در هر جای دنیا که باشند برای مدیریت سازمان خود بکار گیرند.


 
متن کامل
رازهای مدیریت وارن بافت
18,000 تومان
کد محصول:210
شرح:


دومین ثروتمند دنیا برای شما می گوید: چه ویژگیهایی یک مدیر و رهبر شایسته سازمانی باید داشته باشد؟

چگونه شرکت خود را به بالاترین سطح سودآوری ارتقا دهیم؟

روش اصولی مدیریت منابع انسانی برای استخدام،تعیین حقوق ، تفویض اختیار ، نقض قانون سازمان و اخراج 

سه پرسش اساسی برای سنجش آن که شرکت خود را موثر مدیریت می کنیم یا نه؟

اصول مدیریت هزینه ، وام، تورم، سرمایه گذاری و فرصت های از دست رفته؟

رازهای سرمایه گذاری و مدیریت وارن بافت در این مجموعه با زبان ساده گفته شده اند و همه می توانند براحتی آن را در هر جای دنیا که باشند برای مدیریت سازمان خود بکار گیرند.


 
متن کامل