زندگی برازنده من

زندگی برازنده من


اثری از: کارول.اس پیرسون/هیو.کی مار
شرح:
همه ما دوست داریم یك برنامه عملیاتی مشخص برای دستیابی به موفقیت در كار وزندگی در دستان مان داشته باشیم .این اثر شنیداری برای شما این امكان را فراهم كرده است.اگر مسیر زندگی تان طوری پیش رفته كه حس میكنید زندگی كسالت باری داشته اید یا ان طور كه باید و شاید از زندگی خود لذت نبرده اید به شما می گویم با انتخاب این اثر بهترین كار را برای زندگی خود انجام داده اید.شما با انجام آزمونی كه در این اثر شنیداری وتحلیل می شود در می یایید موانع درونی و شخصیتی شما كه باعث می شود آن طور كه باید وشاید از زندگی خود لذت نبردید كجاست وبرای برداشتن این موانع دقیقا چه باید بكنید.

 

.

 
متن کامل
زندگی برازنده من
---- 18,000 تومان
کد محصول:204
شرح:
همه ما دوست داریم یك برنامه عملیاتی مشخص برای دستیابی به موفقیت در كار وزندگی در دستان مان داشته باشیم .این اثر شنیداری برای شما این امكان را فراهم كرده است.اگر مسیر زندگی تان طوری پیش رفته كه حس میكنید زندگی كسالت باری داشته اید یا ان طور كه باید و شاید از زندگی خود لذت نبرده اید به شما می گویم با انتخاب این اثر بهترین كار را برای زندگی خود انجام داده اید.شما با انجام آزمونی كه در این اثر شنیداری وتحلیل می شود در می یایید موانع درونی و شخصیتی شما كه باعث می شود آن طور كه باید وشاید از زندگی خود لذت نبردید كجاست وبرای برداشتن این موانع دقیقا چه باید بكنید.

 

.

 
متن کامل