رازهای مدیریت وارن بافت

رازهای مدیریت وارن بافت


اثری از: ماری بافت/دیوید کلارک
شرح:
دومین ثروتمند دنیا برای شما می گوید: چه ویژگیهایی ، یک مدیر و رهبر شایسته سازمانی باید داشته باشد؟
چگونه شرکت خود را به بالاترین سطح سودآوری ارتقا دهیم؟
روش اصولی مدیریت منابع انسانی برای استخدام،تعیین حقوق ، تفویض اختیار ، نقض قانون سازمان و استخراج
سه پرسش اساسی برای سنجش آن که شرکت خود را موثر مدیریت می کنیم یا نه؟
اصول مدیریت هزینه ، وام، تورم، سرمایه گذاری و فرصت های از دست رفته؟
رازهای سرمایه گذاری و مدیریت وارن بافت در این مجموعه با زبان ساده گفته شده اند و همه می توانند براحتی آن را در هر جای دنیا که باشند برای مدیریت سازمان خود بکار گیرند.
متن کامل
رازهای مدیریت وارن بافت
18,000 تومان
کد محصول:202
شرح:
دومین ثروتمند دنیا برای شما می گوید: چه ویژگیهایی ، یک مدیر و رهبر شایسته سازمانی باید داشته باشد؟
چگونه شرکت خود را به بالاترین سطح سودآوری ارتقا دهیم؟
روش اصولی مدیریت منابع انسانی برای استخدام،تعیین حقوق ، تفویض اختیار ، نقض قانون سازمان و استخراج
سه پرسش اساسی برای سنجش آن که شرکت خود را موثر مدیریت می کنیم یا نه؟
اصول مدیریت هزینه ، وام، تورم، سرمایه گذاری و فرصت های از دست رفته؟
رازهای سرمایه گذاری و مدیریت وارن بافت در این مجموعه با زبان ساده گفته شده اند و همه می توانند براحتی آن را در هر جای دنیا که باشند برای مدیریت سازمان خود بکار گیرند.
متن کامل