راهکار عملی به کارگیری نقشه راه خودشناسی عمقی وکاربردی

راهکار عملی به کارگیری نقشه راه خودشناسی عمقی وکاربردی


اثری از: کارول . اس . پیرسون
شرح:
کتاب چاپی: راهكار عملي به كارگيري نقشه راه خودشناسي عمقي وكاربردي(جلد اول و دوم)
درباره کتاب : به همه ي ما اين فرصت داده شده است تا بتوانيم نهايت لذت را از زندگيمان ببريم واز آن احساس رضايت كنيم . رسيدن به چنين رضایتی نياز به طي كردن مسيري زمان بر،ولي ارزشمند دارد كه در اين كتاب به آن «سفر قهرماني» اطلاق شده است.همه ما امكانات لازم را براي قرار گرفتن دراين جاده و مسير را داريم.فقط براي طي كردن را ه نياز به نقشه اي داريم كه اين كتاب آن را به خوبي برايتان ترسيم مي كند وقدم قدم شمارا هدايت و راهبري مي نمايد.شما با انجام تمرينات كاربردي و آزموني كه در اين كتاب ارائه شده در ميابيد كجاها در«سفر قهرماني»تان دچار وقفه شده و به زودي دچار بحران خواهيد شد،يا حتي اگر در زندگي دچار بحراني شده ايد براي برطرف كردن ريشه اي آن بايد از كجا شروع كنيد.شما در نهايت علاوه بر اين كه مي توانيد در اين مسير ومنزلگاه هايي كه هم قطاران شما در ان به سر مي برند قدم بگذارید ،درك بهتري يافته و ارتباطات تان دچار تحول بنيادي خواهد شد.
متن کامل
راهکار عملی به کارگیری نقشه راه خودشناسی عمقی وکاربردی
50,000 تومان
کد محصول:189
شرح:
کتاب چاپی: راهكار عملي به كارگيري نقشه راه خودشناسي عمقي وكاربردي(جلد اول و دوم)
درباره کتاب : به همه ي ما اين فرصت داده شده است تا بتوانيم نهايت لذت را از زندگيمان ببريم واز آن احساس رضايت كنيم . رسيدن به چنين رضایتی نياز به طي كردن مسيري زمان بر،ولي ارزشمند دارد كه در اين كتاب به آن «سفر قهرماني» اطلاق شده است.همه ما امكانات لازم را براي قرار گرفتن دراين جاده و مسير را داريم.فقط براي طي كردن را ه نياز به نقشه اي داريم كه اين كتاب آن را به خوبي برايتان ترسيم مي كند وقدم قدم شمارا هدايت و راهبري مي نمايد.شما با انجام تمرينات كاربردي و آزموني كه در اين كتاب ارائه شده در ميابيد كجاها در«سفر قهرماني»تان دچار وقفه شده و به زودي دچار بحران خواهيد شد،يا حتي اگر در زندگي دچار بحراني شده ايد براي برطرف كردن ريشه اي آن بايد از كجا شروع كنيد.شما در نهايت علاوه بر اين كه مي توانيد در اين مسير ومنزلگاه هايي كه هم قطاران شما در ان به سر مي برند قدم بگذارید ،درك بهتري يافته و ارتباطات تان دچار تحول بنيادي خواهد شد.
متن کامل