یافتن معنی در نیمه دوم عمر

یافتن معنی در نیمه دوم عمر


اثری از: جمیز هالیس
شرح:
اگر سن شما از 25 سال عبور کرده است در اولین فرصت پس از تهیه این مجموعه(که شامل نکات کلیدی کتاب یافتن معنی در نیمه دوم عمر است)فورا آن را گوش دهید چرا که شاید بعدا حسرت روزهایی را بخورید که بدون گوش دادن این مجموعه زندگی کرده اید.مهمترین عناوینی که در این مجموعه جذاب وشیرینی خواهید شنید:چگونه در نیمه دوم عمر ،اقتدار شخصی و اعتماد به نفس لازم برای گرفتن تصمیمات مهم در زندگی مان بدون لحاظ نظر دیگران را پیدا کنیم؟                                                      

 دو دشمن اصلی که سرزندگی شما را می بلعد کیستند؟                                                                           

 سوالات کلیدی ومهمی که هر کس در نیمه دوم عمر باید زمان خود را در جستجوی پاسخ آن متمرکز کند،کدام است؟           

                                   
یا ترس ها در نیمه دوم عمر چه باید کرد؟                                                              

 وقتی متوجه می شویم کنترل زندگی در دستانمان نیست و دائما اتفاقاتی می افتد که خوشایند ما نیست چه باید بکنیم؟علل گرایش های ما به الکل،رابطه های ناسالم وانواع اعتیادهادر نیمه دوم عمر چیست؟     

چرا خواب دیدن در نیمه دوم عمر باید به عنوان یک موضوع جدی همیشه  مورد تحلیل و تعبیر قرار گیرد؟این مجموعه نرم افزاری را پس از شنیدن می توانید در کامپیوتر قرار دهید و ار امکانات دیگر ارائه شده بهره مند شوید
متن کامل
یافتن معنی در نیمه دوم عمر
18,000 تومان
کد محصول:177
شرح:
اگر سن شما از 25 سال عبور کرده است در اولین فرصت پس از تهیه این مجموعه(که شامل نکات کلیدی کتاب یافتن معنی در نیمه دوم عمر است)فورا آن را گوش دهید چرا که شاید بعدا حسرت روزهایی را بخورید که بدون گوش دادن این مجموعه زندگی کرده اید.مهمترین عناوینی که در این مجموعه جذاب وشیرینی خواهید شنید:چگونه در نیمه دوم عمر ،اقتدار شخصی و اعتماد به نفس لازم برای گرفتن تصمیمات مهم در زندگی مان بدون لحاظ نظر دیگران را پیدا کنیم؟                                                      

 دو دشمن اصلی که سرزندگی شما را می بلعد کیستند؟                                                                           

 سوالات کلیدی ومهمی که هر کس در نیمه دوم عمر باید زمان خود را در جستجوی پاسخ آن متمرکز کند،کدام است؟           

                                   
یا ترس ها در نیمه دوم عمر چه باید کرد؟                                                              

 وقتی متوجه می شویم کنترل زندگی در دستانمان نیست و دائما اتفاقاتی می افتد که خوشایند ما نیست چه باید بکنیم؟علل گرایش های ما به الکل،رابطه های ناسالم وانواع اعتیادهادر نیمه دوم عمر چیست؟     

چرا خواب دیدن در نیمه دوم عمر باید به عنوان یک موضوع جدی همیشه  مورد تحلیل و تعبیر قرار گیرد؟این مجموعه نرم افزاری را پس از شنیدن می توانید در کامپیوتر قرار دهید و ار امکانات دیگر ارائه شده بهره مند شوید
متن کامل