کشف حکمت اتفاقات

کشف حکمت اتفاقات


اثری از: رابرت اچ . هوپک
شرح:
درباره کتاب:هيچ چيز تصادفي نيست .همه اتفاقات چه خوب ، چه بد بنا به دليلي رخ مي‌دهند كه ما بايد با درك پديده همزماني كه در اين كتاب مطرح مي‌شود با دلايل رخدادها آشنا شويم و خود را وارد بازي بزرگتري از آن‌چه اكنون رخ مي‌دهد كنيم .کسانی که معنی این مفهوم را در نمی یابند همچون افرادی می مانند که بی هدف زندگی را دنبال می کنند. اگر دوست دارید حکمت آن چه که در روابط عاشقانه ،محیط کار و زندگی شخصی تان رخ می دهد را بهتر درک کنید این کتاب نقطه شروع خوبی است.
متن کامل
کشف حکمت اتفاقات
27,000 تومان
کد محصول:162
شرح:
درباره کتاب:هيچ چيز تصادفي نيست .همه اتفاقات چه خوب ، چه بد بنا به دليلي رخ مي‌دهند كه ما بايد با درك پديده همزماني كه در اين كتاب مطرح مي‌شود با دلايل رخدادها آشنا شويم و خود را وارد بازي بزرگتري از آن‌چه اكنون رخ مي‌دهد كنيم .کسانی که معنی این مفهوم را در نمی یابند همچون افرادی می مانند که بی هدف زندگی را دنبال می کنند. اگر دوست دارید حکمت آن چه که در روابط عاشقانه ،محیط کار و زندگی شخصی تان رخ می دهد را بهتر درک کنید این کتاب نقطه شروع خوبی است.
متن کامل