احساس رضایت

احساس رضایت


اثری از: رابرت الکس جانسون/جری رول
شرح:
ای كاش های زیادی در زندگی ما وجود دارد. همه ما در زندگی مان متوجه شده ایم كه بعضا آن چه را كه داریم نمی خواهیم و آن چه را كه نداریم به شدت طالبش هستیم مثلا حسرت می خوریم كه چرا فلان چیز را در زندگی ام ندارم.خلاصه اینكه همه این موارد موجب می شوند تا هیچ گاه طعم احساس رضایت را نچشیم!این كتاب تكانی اساسی به باورهای شما می دهد و به شما می گوید با این اوضاع و احوال چگونه احساس رضایت را به زندگی خود برگردانید.
متن کامل
احساس رضایت
17,000 تومان
کد محصول:153
شرح:
ای كاش های زیادی در زندگی ما وجود دارد. همه ما در زندگی مان متوجه شده ایم كه بعضا آن چه را كه داریم نمی خواهیم و آن چه را كه نداریم به شدت طالبش هستیم مثلا حسرت می خوریم كه چرا فلان چیز را در زندگی ام ندارم.خلاصه اینكه همه این موارد موجب می شوند تا هیچ گاه طعم احساس رضایت را نچشیم!این كتاب تكانی اساسی به باورهای شما می دهد و به شما می گوید با این اوضاع و احوال چگونه احساس رضایت را به زندگی خود برگردانید.
متن کامل