125 اصل موفقیت وارن بافت

125 اصل موفقیت وارن بافت


اثری از: ماری بافت /دیوید کلارک
شرح:
تعداد فایل ها: 2 

وارن بافت را به عنوان موفق‌ترین سرمایه‌گذار قرن بیستم می‌شناسند. او در سال ۲۰۰۸ عنوان ثروتمندترین فرد جهان را کسب کرد و در سال ۲۰۱۵ سومین فرد ثروتمند جهان بوده است.

125 اصل موفقیت وارن بافت: روش‌های وارن بافت در سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار» نگاهی به راهکارها و روش‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت وارن بافت( -۱۹۳۰)، مدیر و سرمایه‌گذار آمریکایی است. این کتاب به قلم ماری بافت و دیوید کلارک(1955) گردآوری شده است و تصمیمات درست و گاه نادرست وارن بافت در سرمایه‌گذاری‌هایش را دسته‌بندی و بررسی کرده است. این کتاب افزون بر تحلیل کنش‌های اقتصادی، به تحلیل نگرش‌های رفتاری و اخلاقی منجر به این تصمیمات نیز پرداخته است.

 
متن کامل
125 اصل موفقیت وارن بافت
18,000 تومان
کد محصول:151
شرح:
تعداد فایل ها: 2 

وارن بافت را به عنوان موفق‌ترین سرمایه‌گذار قرن بیستم می‌شناسند. او در سال ۲۰۰۸ عنوان ثروتمندترین فرد جهان را کسب کرد و در سال ۲۰۱۵ سومین فرد ثروتمند جهان بوده است.

125 اصل موفقیت وارن بافت: روش‌های وارن بافت در سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار» نگاهی به راهکارها و روش‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت وارن بافت( -۱۹۳۰)، مدیر و سرمایه‌گذار آمریکایی است. این کتاب به قلم ماری بافت و دیوید کلارک(1955) گردآوری شده است و تصمیمات درست و گاه نادرست وارن بافت در سرمایه‌گذاری‌هایش را دسته‌بندی و بررسی کرده است. این کتاب افزون بر تحلیل کنش‌های اقتصادی، به تحلیل نگرش‌های رفتاری و اخلاقی منجر به این تصمیمات نیز پرداخته است.

 
متن کامل