هدف گذاری + تمرین

هدف گذاری + تمرین


اثری از: مدرس سهیل رضایی
شرح:
هدف گذاری می تواند به سردرگمی ها و بی انگیزگی های شما در زندگی پایان دهد.
این بسته آموزشی به همراه تمرینات خود تا کنون به افراد بی شماری کمک نموده است تا تحولاتی اساسی را در زندگی شخصی و شغلی خود ایجاد نمایند.
شاید شما هم خواسته هایی دارید که نمی دانید چگونه به آنها دست یابید
بنابراین گوش سپردن به این مجموعه را قویا به شما توصیه می کنیم.
متن کامل
هدف گذاری + تمرین
70,000 تومان
کد محصول:144
شرح:
هدف گذاری می تواند به سردرگمی ها و بی انگیزگی های شما در زندگی پایان دهد.
این بسته آموزشی به همراه تمرینات خود تا کنون به افراد بی شماری کمک نموده است تا تحولاتی اساسی را در زندگی شخصی و شغلی خود ایجاد نمایند.
شاید شما هم خواسته هایی دارید که نمی دانید چگونه به آنها دست یابید
بنابراین گوش سپردن به این مجموعه را قویا به شما توصیه می کنیم.
متن کامل