نقشه راه ایجاد تغییر و پیشرفت در زندگی شما

نقشه راه ایجاد تغییر و پیشرفت در زندگی شما


اثری از: مدرس: سید سهیل رضایی
شرح:
تعداد فایل ها: 8 (6 فایل صوتی، پاورپوینت نقشه راه و دفترچه تمرین هدفگذاری)، به همراه آزمونحجم دانلود: 196 MBسمینار یک روزه نقشه راه تغییر و پیشرفت در زندگی موضوع این مجموعه صوتی است.شما در کنار آزمونی که انجام میدهید، اقدام به یک درون کاوی عمیق در مورد خودتان خواهید کرد.برخی از سرفصل ها:
از سقوط های زندگی چگونه می توان برای رشد فردی استفاده نمود؟
بحرانی که در زندگی شما پایدار شده نشانه چیست؟
منزل اول سفر کدام است؟ و 2 شیوه ای که ما را وارد این منزل می کند کدامند؟
چرا مدام مورد کلاهبرداری یا سوءاستفاده قرار میگیرم؟
چرا نمی توانیم ریشه مشکلات خود را پیدا کنیم؟
6 مرحله عبور از کرختی و ناامیدی کدامند؟
شک و تردید چرا و چگونه می تواند به رشد ما کمک کند؟
چرا توانایی نه گفتن ندارم؟
چرا دیگران قدر محبت های ما را نمی دانند؟
چرا برخی با وجود کلی ایده خلاق هیچ دستاوردی ندارند؟
چرا زندگی زناشویی مان آنطور که می خواستیم نشد؟
و ...
متن کامل
نقشه راه ایجاد تغییر و پیشرفت در زندگی شما
220,000 تومان
کد محصول:141
شرح:
تعداد فایل ها: 8 (6 فایل صوتی، پاورپوینت نقشه راه و دفترچه تمرین هدفگذاری)، به همراه آزمونحجم دانلود: 196 MBسمینار یک روزه نقشه راه تغییر و پیشرفت در زندگی موضوع این مجموعه صوتی است.شما در کنار آزمونی که انجام میدهید، اقدام به یک درون کاوی عمیق در مورد خودتان خواهید کرد.برخی از سرفصل ها:
از سقوط های زندگی چگونه می توان برای رشد فردی استفاده نمود؟
بحرانی که در زندگی شما پایدار شده نشانه چیست؟
منزل اول سفر کدام است؟ و 2 شیوه ای که ما را وارد این منزل می کند کدامند؟
چرا مدام مورد کلاهبرداری یا سوءاستفاده قرار میگیرم؟
چرا نمی توانیم ریشه مشکلات خود را پیدا کنیم؟
6 مرحله عبور از کرختی و ناامیدی کدامند؟
شک و تردید چرا و چگونه می تواند به رشد ما کمک کند؟
چرا توانایی نه گفتن ندارم؟
چرا دیگران قدر محبت های ما را نمی دانند؟
چرا برخی با وجود کلی ایده خلاق هیچ دستاوردی ندارند؟
چرا زندگی زناشویی مان آنطور که می خواستیم نشد؟
و ...
متن کامل