کشف حکمت اتفاقات

کشف حکمت اتفاقات


اثری از: رابرت. اچ هاپکی
شرح:
تعداد فایل ها: 8

این مجموعه شنیداری مناسب چه کسانی است؟
-کسانی که به دردسرهایی افتاده اند علیرغم اینکه آدم خوبی بوده اند و به کسی بدی نکرده اند.
-کسانی که از سبک زندگی، نوع شغلی که دارند، نوع آدم هایی که با آنها سر و کار دارند خسته و دلزده هستند و به دنبال راهی برای خارج شدن از وضعیت کنونی شان میگردند.
-کسانی که دوست دارند کاشف حکمت اتفاقاتی باشند که در زندگی شان رخ می دهد.
-کسانی که به متفاوت بودنشان ایمان دارند و میخواهند معنای بودنشان درهستی را کشف کنن
شما پس از شنیدن این اثر، احساس می کنید وسعت نگاهتان به جهان گسترده تر شده ،آرامش ،ایمان و باوری عمیق تر به زندگی یافته اید، که اتفاقات زندگی را برایتان شیرین و جذاب تر خواهد کرد.
قطعا صدای دلنشین علی درستکار و درک معنایی او از زندگی موجب شده است این اثر شنیدنی تر شود

 
متن کامل
کشف حکمت اتفاقات
18,000 تومان
کد محصول:140
شرح:
تعداد فایل ها: 8

این مجموعه شنیداری مناسب چه کسانی است؟
-کسانی که به دردسرهایی افتاده اند علیرغم اینکه آدم خوبی بوده اند و به کسی بدی نکرده اند.
-کسانی که از سبک زندگی، نوع شغلی که دارند، نوع آدم هایی که با آنها سر و کار دارند خسته و دلزده هستند و به دنبال راهی برای خارج شدن از وضعیت کنونی شان میگردند.
-کسانی که دوست دارند کاشف حکمت اتفاقاتی باشند که در زندگی شان رخ می دهد.
-کسانی که به متفاوت بودنشان ایمان دارند و میخواهند معنای بودنشان درهستی را کشف کنن
شما پس از شنیدن این اثر، احساس می کنید وسعت نگاهتان به جهان گسترده تر شده ،آرامش ،ایمان و باوری عمیق تر به زندگی یافته اید، که اتفاقات زندگی را برایتان شیرین و جذاب تر خواهد کرد.
قطعا صدای دلنشین علی درستکار و درک معنایی او از زندگی موجب شده است این اثر شنیدنی تر شود

 
متن کامل